Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "giáo dục pháp luật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 162

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên 

Cập Nhật 10/11/2020

Những năm qua, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân vùng biên.

Tag: xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, phổ biến, giáo dục, pháp luật, người dân biên giới, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 16/10/2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Tag: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, PBGDPL, vai trò, vị trí và tầm quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyền con người, quyền công dân, phát triển KT-XH, Long An

Năm 2019, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1,7 triệu lượt người

Năm 2019, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1,7 triệu lượt người 

Cập Nhật 07/02/2020

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được hơn 30.600 cuộc, với hơn 1,7 triệu lượt người tham dự.

Tag: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét 

Cập Nhật 26/11/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật, giáo dục, trường học, long an, học sinh, giáo viên

Phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 30/10/2019

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã và đang phát huy hiệu quả.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật và cuộc sống, đưa pháp luật vào cuộc sống, tủ sách pháp luật, Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/03/2019

Từ những mô hình, cách làm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Tag: mô hình hiệu quả, điểm sáng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, phiên tòa giả định, Sở tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Long An

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/02/2019

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Tag: giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, tủ sách pháp luật, nhu cầu người dân, truyền thông lồng ghép, ứng xử cộng đồng, ổn định trật tự địa bàn, Long An

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường 

Cập Nhật 22/03/2018

Ngành giáo dục luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tag: giáo dục pháp luật trong học đường, giáo dục pháp luật, Long An

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/12/2016

Ngày 14/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016 và công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2016.

Tag: cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, sở giáo dục và đào tạo, long an