Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "giáo dục pháp luật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 181

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 30/08/2021

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng được mục tiêu ngăn ngừa, không để xảy ra tham nhũng.

Tag: Long An, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, TTPBGDPL, phòng chống tham nhũng, PCTN, mục tiêu, ngăn ngừa, tham nhũng

Long An chính thức vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật với tên miền: pbgdpl.longan.gov.vn

Long An chính thức vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật với tên miền: pbgdpl.longan.gov.vn 

Cập Nhật 13/08/2021

Long An chính thức vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật với tên miền: pbgdpl.longan.gov.vn, kể từ ngày 01/8/2021.

Tag: sở tư pháp, long an, chính thức vận hành, trang thông tin điện tử, phổ biến giáo dục pháp luật, tên miền: pbgdpl.longan.gov.vn

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 11/06/2021

Đầu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Long An có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Tag: Ban Thường vụ, Liên đoàn Lao động, LĐLĐ, Long An, giáo dục pháp luật, TTPBGDPL, người lao động, CNVCLĐ, phòng chống dịch, Covid-19

Gần 2,2 triệu người được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2020

Gần 2,2 triệu người được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2020 

Cập Nhật 16/03/2021

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được gần 52.000 cuộc với 2.183.798 lượt người tham dự.

Tag: phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật PBGDPL, tuyên truyền pháp luật, Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp, Long An

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên

Hưng Hà: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên 

Cập Nhật 10/11/2020

Những năm qua, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân vùng biên.

Tag: xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, phổ biến, giáo dục, pháp luật, người dân biên giới, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu 

Cập Nhật 16/10/2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Tag: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, PBGDPL, vai trò, vị trí và tầm quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyền con người, quyền công dân, phát triển KT-XH, Long An

Năm 2019, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1,7 triệu lượt người

Năm 2019, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1,7 triệu lượt người 

Cập Nhật 07/02/2020

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được hơn 30.600 cuộc, với hơn 1,7 triệu lượt người tham dự.

Tag: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Long An

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học chưa chuyển biến rõ nét 

Cập Nhật 26/11/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tag: phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật, giáo dục, trường học, long an, học sinh, giáo viên

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cập Nhật 14/02/2019

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Tag: giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật, tủ sách pháp luật, nhu cầu người dân, truyền thông lồng ghép, ứng xử cộng đồng, ổn định trật tự địa bàn, Long An

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường

Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường 

Cập Nhật 22/03/2018

Ngành giáo dục luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tag: giáo dục pháp luật trong học đường, giáo dục pháp luật, Long An