Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hành động đáng phê phán"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Long An: Đưa pháp luật vào cuộc sống

Long An: Đưa pháp luật vào cuộc sống 

Cập Nhật 06/11/2019

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động...

Tag: mô hình Cà phê sách, Đưa pháp luật vào cuộc sống, Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Long an

Gây "ô nhiễm" tiếng ồn - một hành động đáng phê phán

Gây "ô nhiễm" tiếng ồn - một hành động đáng phê phán 

Cập Nhật 28/12/2015

Trong cuộc sống hiện tại, ngoài ô nhiễm nguồn nước, không khí, rác thải,… còn một dạng ô nhiễm mà ít ai để ý nhưng phải hứng chịu thường xuyên, đó là ô nhiễm tiếng ồn.

Tag: ô nhiễm tiếng ồn, hành động đáng phê phán, tiếng ồn