Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hành chính hiện đại"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 93

Bến Lức: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Bến Lức: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đạt nhiều kết quả 

Cập Nhật 22/10/2020

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Bến Lức.

Tag: cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, long an, bến lức

Hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp 

Cập Nhật 05/10/2020

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thời gian qua, Long An chú trọng đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính,...

Tag: Long An, cải cách hành chính, CCHC, hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả

Hướng đến nền hành chính hiện đại 

Cập Nhật 22/09/2020

Xác định công tác cải cách hành chính góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển,...

Tag: cải cách hành chính, CCHC, thủ tục hành chính, TTHC, giải pháp, sáng kiến, hành chính hiện đại, long an

Long An: Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Long An: Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp 

Cập Nhật 11/08/2020

Hiện nay, Long An tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

Tag: Long An, cải cách hành chính, CCHC, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại

Long An: Cơ quan Thi hành án Dân sự theo dõi việc thi hành 42 bản án Hành chính

Long An: Cơ quan Thi hành án Dân sự theo dõi việc thi hành 42 bản án Hành chính 

Cập Nhật 10/12/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, trong năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đều có kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành án hành chính tại địa phương.

Tag: Long An, cơ quan THADS, theo dõi thi hành án Hành chính, bản án, quyết định của Tòa án, Luật Tố tụng hành chính, thi hành án dân sự

Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân 

Cập Nhật 04/11/2019

Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến hoạt động hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước về công tác cải cách hành chính cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Tag: hiện đại hóa nền hành chính, nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, Long an

Hướng đến nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp

Hướng đến nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp 

Cập Nhật 25/12/2018

Năm 2018, Long An tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Tag: nền hành chính công, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách hành chính, Long An

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 02/02/2018

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy KT-XH phát triển, huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2017, huyện có nhiều đột phá trong công tác này.

Tag: Đức Hòa, đột phá, cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính hiện đại, long an

Thị xã Kiến Tường tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Thị xã Kiến Tường tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 16/01/2018

Những năm qua, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tập trung triển khai, thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển KT-XH của địa phương.

Tag: Kiến Tường, cải cách hành chính, hiện đại hóa, thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, bộ máy công quyền, phát triển kinh tế, Long An

Vì một nền hành chính hiện đại, thân thiện, hiệu quả

Vì một nền hành chính hiện đại, thân thiện, hiệu quả 

Cập Nhật 28/03/2017

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Long An được thành lập vào tháng 10/2016 là một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Tag: vì một nền hành chính hiện đại, trung tâm phục vụ hành chính công, cải cách hành chính, long an