Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hệ thống chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 379

Đảng bộ tỉnh Long An tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ tỉnh Long An tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 21/05/2021

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả.

Tag: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, niềm tin, nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, long an

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch Covid-19

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch Covid-19 

Cập Nhật 09/04/2020

Những ngày này, cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào cuộc với tinh thần đoàn kết, quyết liệt, thần tốc, quân dân một lòng quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Tag: Covid, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, Long An

Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng vững mạnh 

Cập Nhật 03/09/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng được chú trọng, hiện nhiều xã đạt 2 tiêu chí này.

Tag: Xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, hệ thống chính trị quốc phòng, Long an

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở 

Cập Nhật 18/07/2018

Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp Cơ quan Thường trực miền Nam Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm khoa học bàn giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở trước yêu cầu mới từ thực tiễn.

Tag: Tạp chí Cộng sản, tọa đàm, hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở, long an, cần đước, đỗ hữu lâm, hoàng đình cán, phước minh hiệp

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả 

Cập Nhật 03/02/2018

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tag: Xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị 

Cập Nhật 04/12/2017

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị, Long An

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực

Mong muốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực 

Cập Nhật 10/10/2017

Những ngày qua, Hội nghị TW 6 (khóa XII) đề cập đến nhiều vấn đề, nội dung quan trọng. Phóng viên Báo Long An lược ghi một vài ý kiến xung quanh công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Tag: Hội nghị TW 6, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, công tác cán bộ, hệ thống chính trị, Long An

Xây dựng đô thị văn minh - Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Xây dựng đô thị văn minh - Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc 

Cập Nhật 30/08/2017

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Bến Lức có nhiều nỗ lực xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, thị trấn văn minh. Nhiều tuyến đường trên địa bàn được chỉnh trang, làm mới, diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại.

Tag: Xây dựng đô thị văn minh, hệ thống chính trị, xã văn hóa, xã nông thôn mới, thị trấn văn minh, long an

Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

Cập Nhật 09/08/2017

Ngày 09/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học “Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh Nam bộ”.

Tag: hội thảo tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, long an

Toạ đàm khoa học về hệ thống chính trị cơ sở

Toạ đàm khoa học về hệ thống chính trị cơ sở 

Cập Nhật 25/11/2016

Hệ thống chính trị cơ sở:"Từ nhận thức lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ" là nội dung cuộc toạ đàm do UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Tag: toạ đàm khoa học, hệ thống chính trị cơ sở, toạ đàm, long an