Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hệ thống sông Đồng Nai"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 

Cập Nhật 27/11/2020

Các tỉnh, thành trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ nguồn nước, môi trường trong khu vực.

Tag: Đồng Nai, long an, kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước, nguồn nước, môi trường, long an

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 

Cập Nhật 30/10/2020

Tổ chức tổng kết, đánh giá để đưa ra các giải pháp BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trong thời gian tới

Tag: Long An, đề án, sông đồng nai, bảo vệ môi trường, giai đoạn

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 

Cập Nhật 30/10/2020

Long An tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, qua đó góp phần BVMT trên địa bàn cũng như trong khu vực.

Tag: Long An, Đề án Bảo vệ môi trường, BVMT, hệ thống sông Đồng Nai