Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "học nghị quyết Trung ương 7"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 09/11/2019

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích thực tiễn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam, nhất là thực tiễn triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Tag: Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, Hệ Thống Chính Trị, Kinh Tế Thị Trường, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Long An

Làm theo gương Bác để xây dựng quê hương

Làm theo gương Bác để xây dựng quê hương 

Cập Nhật 11/10/2018

Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trong đó có nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, ý nghĩa.

Tag: xây dựng quê hương, cán bộ, công chức, Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, đồng hành cùng học sinh nghèo, biểu hiện xa dân, quan liêu, Đền ơn đáp nghĩa, vì cộng đồng, Long An

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII 

Cập Nhật 25/07/2018

Trong 2 ngày (25-26/7), Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; học tập, quán triệt nghị quyết, Long An, học nghị quyết Trung ương 7

Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 

Cập Nhật 12/07/2018

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tag: Đảng ủy Công an tỉnh, Nghị quyết Trung ương 7, phổ biến, quán triệt, cán bộ, đảng viên, Long An

Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) 

Cập Nhật 29/06/2018

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Tag: hội nghị cán bộ, quán triệt, học tập nghị quyết, nghị quyết trung ương 7, 3 nghị quyết quan trọng, ban bí thư trung ương đảng

Sức lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sức lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 17/05/2018

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, nhân rộng.

Tag: Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng, Long An

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tạo sự chuyển biến tích cực, ngày càng lan tỏa sâu rộng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tạo sự chuyển biến tích cực, ngày càng lan tỏa sâu rộng 

Cập Nhật 17/05/2018

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Long An đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tag: Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, phỏng vấn, Nghị quyết Trung ương 4, Phó Bí thư thường trực, Đỗ Hữu Lâm, xây dựng Đảng, Long An

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 24/07/2017

Chiều ngày 24/7, tại Trung tâm Phục vụ hội nghị UBND tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Long An, thời sự Long An, Long An

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 18/07/2017

Ngày 18/7, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Quán triệt Nghị quyết, thời sự Long An, Long An

Ban Tuyên giáo Trung ương: Kiểm tra việc học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI)

Ban Tuyên giáo Trung ương: Kiểm tra việc học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI) 

Cập Nhật 26/06/2015

Đối với NQ số 37-NQ/TW, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt đến tận chi bộ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngô Đình Xây, Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, Kết luận số 94-KL/TW