Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ ăn trưa bao nhiêu?

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ ăn trưa bao nhiêu? 

Cập Nhật 15/01/2018

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Tag: Chính sách, hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, Nghị định số 6/2018/NĐ-CP, long an

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

Cập Nhật 12/01/2018

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định).

Tag: Chính sách, hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, Nghị định số 6/2018/NĐ-CP, long an