Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hiện đại hóa đất nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 29

Đại hội XIII: Nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại hội XIII: Nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Cập Nhật 07/09/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại...

Tag: Đại Hội XIII, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng, Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa, long an

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường 

Cập Nhật 01/09/2020

Hiện nay, rác thải tác động xấu đến môi trường sống của con người. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì rác thải trở thành vấn nạn.

Tag: rác thải, môi trường sống, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời cơ, thuận lợi, vấn nạn, Long An

Lan tỏa phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Lan tỏa phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong nữ công nhân, viên chức, lao động 

Cập Nhật 25/06/2020

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Tag: Nghị quyết 6b/NQ-BCH, vận động nữ công nhân, viên chức, lao động, CNVCLĐ, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động, phong trào thi đua, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, kết quả thiết thực, Long An

Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ trong công nhân, viên chức, lao động

Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ trong công nhân, viên chức, lao động 

Cập Nhật 23/06/2020

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An luôn xác định “xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một trong những nhiệm vụ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tag: Liên đoàn Lao động, LĐLĐ, Long An, xây dựng gia đình, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động Quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng kinh tế phát triển đất nước

Đào tạo nhân lực xây dựng đất nước thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đào tạo nhân lực xây dựng đất nước thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Cập Nhật 21/05/2020

Hoạt động người lao động ra nước ngoài làm việc góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tag: Lao Động Việt Nam, Hỗ Trợ Việc Làm Ngoài Nước, Công Nghiệp Hóa, Kỳ Họp Thứ 9, Long An

Điểm sáng trong nâng cao chất lượng gia đình văn hóa

Điểm sáng trong nâng cao chất lượng gia đình văn hóa 

Cập Nhật 18/03/2020

Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được chọn là xã điểm thực hiện mô hình Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tag: Xã Bình Tân, Long An, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bạo lực gia đình, ly hôn, tảo hôn, ma túy

Trí thức là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước 

Cập Nhật 18/07/2019

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định, bên cạnh giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức có những đóng góp quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí của mình trong tiến trình phát triển đất nước,...

Tag: phát triển đất nước, trí thức, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, hiện đại hóa đất nước, Long An

Kết quả kiểm toán dự án đầu tư và nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Kết quả kiểm toán dự án đầu tư và nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước 

Cập Nhật 18/09/2018

Đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò trọng yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tag: Kết quả kiểm toán dự án đầu tư, nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, ASOSAI, Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao, INTOSAI, Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Kiểm toán, Đại hội Asosai 14, Long An

Nông dân kỳ vọng nhiều vào Đại hội XII

Nông dân kỳ vọng nhiều vào Đại hội XII 

Cập Nhật 22/01/2016

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong nhiều mục tiêu lớn trong 6 nhiệm vụ trọng tâm...

Tag: Đại hội 12, Đại hội XII, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam, hướng về Đại hội, kỳ vọng vào Đại hội, nông dân kỳ vọng vào đại hội

10 tập thể, 20 cá nhân nhận bằng khen UBND tỉnh

10 tập thể, 20 cá nhân nhận bằng khen UBND tỉnh 

Cập Nhật 19/10/2015

Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”...

Tag: Đề án 343, Đề án 704, nuôi dạy con tốt, Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước