Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hiện đại hóa nền hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 10

Mộc Hóa: Xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại

Mộc Hóa: Xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại 

Cập Nhật 08/12/2020

Thời gian qua, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Tag: hành chính nhà nước, hành chính công, hồ sơ trực tuyến, cơ chế một cửa, trách nhiệm của người đứng đầu, văn hóa công sở, Long An

Hiện đại hóa nền hành chính vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Hiện đại hóa nền hành chính vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp 

Cập Nhật 17/11/2020

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc hiện đại hóa nền hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế tại tỉnh nhà.

Tag: Bảo hiểm xã hội, BHXH, Long An, hành chính, chính sách, bảo hiểm y tế, thủ tục, thủ tục hành chính, giao dịch điện tử

Văn phòng Chính phủ phấn đấu là hình mẫu về thực hiện Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ phấn đấu là hình mẫu về thực hiện Chính phủ điện tử 

Cập Nhật 26/08/2020

VPCP vận hành hiệu quả các nền tảng đã có, tiếp tục phát triển để thực sự là hình mẫu về thực hiện chính phủ điện tử...

Tag: Văn phòng Chính phủ, đại hội đảng bộ, Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, long an

Long An: Hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Long An: Hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới 

Cập Nhật 16/01/2020

Năm 2019 trôi qua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị đã đạt những kết quả toàn diện và có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Tag: Hiện đại hóa nền hành chính, hanh chính công, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn vốn ngân sách, Đại hội Đảng, thi đua yêu nước, sự hài lòng của người dân, thu hút đầu tư, Long An

Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân 

Cập Nhật 04/11/2019

Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến hoạt động hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước về công tác cải cách hành chính cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Tag: hiện đại hóa nền hành chính, nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, Long an

Xây dựng nền hành chính công hiện đại

Xây dựng nền hành chính công hiện đại 

Cập Nhật 26/06/2018

Sau thời gian hoạt động, các trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An bước đầu mang lại hiệu quả, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Tag: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, hồ sơ, hành chính công, bước đột phá, Long An

Hướng đến nền hành chính công hiện đại

Hướng đến nền hành chính công hiện đại 

Cập Nhật 24/05/2018

Thời gian qua, Long An đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh.

Tag: cải cách hành chính, hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, trung tâm hành chính huyện, cơ chế một cửa, Long An

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp 

Cập Nhật 27/03/2018

Những năm qua, Long An tập trung rà soát, tinh giản, rút ngắn nhiều thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Tag: cải cách hành chính, thut tục hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ số PCI, một cửa liên thông, hiện đại hóa, Long An

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đức Hòa: Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 02/02/2018

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy KT-XH phát triển, huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2017, huyện có nhiều đột phá trong công tác này.

Tag: Đức Hòa, đột phá, cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính hiện đại, long an

Hướng đến nền hành chính công hiện đại, minh bạch

Hướng đến nền hành chính công hiện đại, minh bạch 

Cập Nhật 28/11/2017

Đến nay, toàn tỉnh có 3 trung tâm Hành chính công cấp huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc chính thức hoạt động, góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch.

Tag: Hướng đến nền hành chính công hiện đại, minh bạch, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Long An