Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hiệu quả đào tạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 79

Đào tạo nghề để giảm nghèo hiệu quả 

Cập Nhật 11/08/2020

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xem là một trong những giải pháp giảm nghèo hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tag: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, người dân, thu nhập, long an

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 17/12/2019

Thời gian qua, Long An thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm hộ nghèo còn 1,52%.

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, lao động nông thôn, long an

Hiệu quả đào tạo tiến sĩ thấp, kiến nghị thu hồi hơn 50 tỉ đồng

Hiệu quả đào tạo tiến sĩ thấp, kiến nghị thu hồi hơn 50 tỉ đồng 

Cập Nhật 06/01/2018

Kết quả thực hiện “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020” tính đến hết năm 2016 không đạt được mục tiêu, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 50,78 tỉ đồng.

Tag: tiến sĩ, đề án 911, đào tạo tiến sĩ, long an

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát nhu cầu ngành, nghề, lao động ở địa phương

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát nhu cầu ngành, nghề, lao động ở địa phương 

Cập Nhật 11/09/2017

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp đào tạo nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo,...

Tag: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Quyết định số 1956, đào tạo nghề theo quyết định 1956, đào tạo nghề, Long An

Cần đánh giá đúng thực chất, hiệu quả đào tạo của các trường nghề

Cần đánh giá đúng thực chất, hiệu quả đào tạo của các trường nghề 

Cập Nhật 25/11/2016

Những vấn đề được nêu ra là đào tạo nghề giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và đình công, lãn công trong thời gian qua…

Tag: chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đào tạo nghề, công nhân lao động, lao động nông thôn, long an

Hiệu quả thiết thực từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Đức Hòa

Hiệu quả thiết thực từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Đức Hòa 

Cập Nhật 05/08/2016

Thời gian qua, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27/11/2009 đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tag: đào tạo nghề, học nghề, trung tâm giới thiệu việc làm, nhu cầu lao động, đức hòa, báo long an

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 07/07/2016

Những năm qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tag: đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, lao động nông thôn, cần giuộc, long an, báo long an

Chú trọng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chú trọng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 04/07/2016

Những năm qua, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, nhiều lao động ở địa phương có việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt.

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tin tức long an, báo long an, chú trọng chất lượng đào tạo nghề

Mũi nhọn trong đào tạo nghề khu vực Đồng Tháp Mười

Mũi nhọn trong đào tạo nghề khu vực Đồng Tháp Mười 

Cập Nhật 29/06/2016

Từ hiệu quả đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười góp phần quan trọng đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn.

Tag: đồng tháp mười, đào tạo nghề khu vực đồng tháp mười, đào tạo nghề, báo long an, tin tức long an

Hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

Cập Nhật 16/02/2016

Đề án đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã tổ chức 88 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với tổng kinh phí đào tạo trên 1,4 tỉ đồng.

Tag: Hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, châu thành, lao động nông thôn