Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "hiệu quả quản trị hành chính công"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 12

Từng bước cải thiện chỉ số PAPI

Từng bước cải thiện chỉ số PAPI 

Cập Nhật 12/05/2020

Theo kết quả xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019 vừa được công bố, Long An đạt 41,70/80 điểm, thuộc nhóm thứ 4 đạt điểm thấp nhất.

Tag: hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, PAPI, Long An, cải cách hành chính, thực thi chính sách

Vì sao UBND cấp xã “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh?

Vì sao UBND cấp xã “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh? 

Cập Nhật 27/03/2020

Hiện nay, người dân vẫn chưa thật sự hài lòng khi đến chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh Long An.

Tag: hài lòng, chứng thực, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, Long An, cán bộ “một cửa”, tư pháp - hộ tịch, “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh, chất lượng, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, PAPI

Thực hiện văn hóa công vụ, góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công

Thực hiện văn hóa công vụ, góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công 

Cập Nhật 10/03/2020

Những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Long An luôn nằm trong tốp 10 của cả nước, tuy nhiên, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có chiều hướng giảm.

Tag: văn hóa công vụ, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công, chỉ số PAPI, Long An

Sổ Xây dựng Long An: Tập trung cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công

Sổ Xây dựng Long An: Tập trung cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công 

Cập Nhật 26/11/2019

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Long An có những bước triển khai thực hiện, quản lý với nhiều giải pháp quan trọng.

Tag: cải cách hành chính, CCHC, xây dựng, phát triển đô thị, Sở Xây dựng, Long An, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, PAPI

Nâng cao chỉ số PAPI - Cần sự chung tay của người dân

Nâng cao chỉ số PAPI - Cần sự chung tay của người dân 

Cập Nhật 06/05/2019

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 vừa được công bố, Long An đạt 43,58/80 điểm, thuộc nhóm thứ 3 đạt điểm trung bình thấp.

Tag: hiệu quả quản trị và hành chính công, Nâng cao chỉ số PAPI, sự chung tay của người dân, chỉ số PAPI, Long An

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Cập Nhật 09/04/2019

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở và đạo đức công vụ.

Tag: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hệ thống chính trị, hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ, đề án vị trí việc làm, hiệu quả hoạt động, cải cách hành chính, Long An

Cần Đước cải cách thủ tục hành chính phát huy hiệu quả

Cần Đước cải cách thủ tục hành chính phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 22/02/2019

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Huỳnh Văn Quang Hùng khẳng định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang tính đột phá và là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Tag: Cần Đước, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, đội ngũ công chức, niêm yết công khai, thực thi công vụ, chí công vô tư, Long An

Hướng đến nền hành chính công hiện đại

Hướng đến nền hành chính công hiện đại 

Cập Nhật 24/05/2018

Thời gian qua, Long An đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh.

Tag: cải cách hành chính, hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, trung tâm hành chính huyện, cơ chế một cửa, Long An

Kiến Tường tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công

Kiến Tường tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công 

Cập Nhật 15/03/2018

Ngày 14/3, tại UBND thị xã Kiến Tường diễn ra Hội thảo về đề tài nghiên cứu khoa học Hiệu quả quản trị hành chính công - Mô hình cải cách hành chính công tại thị xã Kiến Tường, do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nguyên chủ nhiệm.

Tag: hiệu quả quản trị hành chính công, quản trị hành chính công, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Long An là 1 trong 5 tỉnh, thành trong nhóm dẫn đầu

Long An là 1 trong 5 tỉnh, thành trong nhóm dẫn đầu 

Cập Nhật 30/06/2016

Ngày 29/6, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc UBMTTQ Việt Nam phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An trao đổi kết quả khảo sát PAPI năm 2015.

Tag: kết quả khảo sát PAPI, vùng đông-tây nam bộ, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, báo long an