Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "kiểm soát thủ tục hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 31

Bến Lức: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Bến Lức: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đạt nhiều kết quả 

Cập Nhật 22/10/2020

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Bến Lức.

Tag: cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, long an, bến lức

Tân Hưng giải quyết thủ tục hành chính trước hạn hơn 50%

Tân Hưng giải quyết thủ tục hành chính trước hạn hơn 50% 

Cập Nhật 08/10/2020

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Tân Hưng.

Tag: cải cách hành chính, long an, thủ tục hành chính, một cửa, tân hưng

Đức Hòa: Cần cập nhật kịp thời thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử

Đức Hòa: Cần cập nhật kịp thời thủ tục hành chính trên Phần mềm Một cửa điện tử 

Cập Nhật 05/08/2020

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Đức Hòa.

Tag: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, đức hòa, tân mỹ, trung tâm hành chính công

Cần Đước: Cần chú trọng tiếp nhận thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

Cần Đước: Cần chú trọng tiếp nhận thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định 

Cập Nhật 23/07/2020

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Cần Đước.

Tag: cải cách hành chính, thủ tục hành chính, long an, sở nội vụ, cần đước, trần kỳ đức, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, cchc

Châu Thành: Cần bảo đảm 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai đúng quy định

Châu Thành: Cần bảo đảm 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai đúng quy định 

Cập Nhật 07/11/2019

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An – Trần Kỳ Đức có cuộc làm việc với UBND huyện Châu Thành về công tác thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Tag: cải cách hành chính ở châu thành, kiểm soát thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính, công tác cán bộ, một cửa, một cửa liên thông, long an

Kiến Tường: Cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

Kiến Tường: Cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính 

Cập Nhật 31/10/2019

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại UBND thị xã Kiến Tường.

Tag: kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, UBND thị xã Kiến Tường, Thạnh Hưng, Tuyên Thạnh, thực thi công vụ, đơn giản hóa cải cách hành chính, long an

Kịp thời cập nhật các văn bản, biểu mẫu, thủ tục hành chính mới

Kịp thời cập nhật các văn bản, biểu mẫu, thủ tục hành chính mới 

Cập Nhật 17/10/2019

Đó là yêu cầu của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức đối với UBND huyện Bến Lức tại cuộc giám sát triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 vào chiều 17/10.

Tag: giám sát cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, nhận hồ sơ, một cửa, một cửa liên thông, thạnh đức, thạnh lợi, long an

Tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính 

Cập Nhật 08/10/2019

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc làm việc với UBND huyện Mộc Hóa về thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Tag: Sở Nội vụ tỉnh, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, hồ sơ, hành chính, bưu chính công ích, long an

Thường xuyên cập nhật, phổ biến các quy định mới về thủ tục hành chính

Thường xuyên cập nhật, phổ biến các quy định mới về thủ tục hành chính 

Cập Nhật 01/10/2019

Đó là yêu cầu của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức đối với Sở Giao thông Vận tải tại cuộc kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 vào sáng 01/10.

Tag: sở nội vụ, kiểm tra cải cách hành chính, phổ biến các quy định mới về thủ tục hành chính, sở giao thông vận tải long an, dịch vụ công trực tuyến, long an

Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý

Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý 

Cập Nhật 03/10/2017

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4174/UBND-NC về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Tag: Chuyển giao, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Long An