Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "kiểm tra giám sát"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 268

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giảm về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả tăng lên

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giảm về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả tăng lên 

Cập Nhật 29/09/2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Tag: ủy ban kiểm tra, kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, long an, khen thưởng

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương 

Cập Nhật 16/09/2020

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa;...

Tag: nghị quyết, đại hội Đảng các cấp, Tân Thạnh, kiểm tra, giám sát, ủy ban Kiểm tra, long an

Chủ động kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm

Chủ động kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm 

Cập Nhật 06/08/2020

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng,...

Tag: kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra, Châu Thành, Long An, Đảng, xây dựng Đảng

Châu Thành: Chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Châu Thành: Chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 05/11/2019

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, đã phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh kịp thời.

Tag: công tác kiểm tra giám sát, Châu Thành, Kiểm tra giám sát, trong sạch bộ máy, Long An

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 09/10/2019

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 60-CT/HU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Tag: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng, công tác kiểm tra giám sát, Long an

Châu Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Châu Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Cập Nhật 02/04/2019

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều đổi mới.

Tag: công tác kiểm tra giám sát, Châu Thành, Kiểm tra giám sát, trong sạch bộ máy, Long An

UBKT Huyện ủy Tân Hưng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Huyện ủy Tân Hưng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 21/08/2018

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An tham mưu Ban thường vụ huyện ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Tag: UBKT Huyện ủy Tân Hưng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra giám sát, Long An

Tân Thạnh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Tân Thạnh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 10/08/2018

Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tag: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Thạnh, kiểm tra, giám sát, Long An

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng: Phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng: Phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 18/10/2017

9 tháng năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, theo Điều 30 Điều lệ Đảng đạt kết quả khả quan.

Tag: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng, phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm tra, giám sát, Long An

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kiến Tường tập trung nâng chất công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kiến Tường tập trung nâng chất công tác kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 11/10/2017

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Tag: Ủy ban kiểm tra, đảng ủy cơ sở, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, Kiến Tường, Long An