Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế tập thể"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 102

Kinh tế tập thể từng bước chuyển mình

Kinh tế tập thể từng bước chuyển mình 

Cập Nhật 24/11/2020

Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay có nhiều chuyển biến, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân và phát triển KT-XH.

Tag: Kinh tế tập thể. từng bước chuyển mình, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng mô hình, phục hồi và phát triển, Long An

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể 

Cập Nhật 22/10/2020

Trong giai đoạn 2013-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tích cực, chủ động, góp phần đưa phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc.

Tag: kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã, KTTT, tổ hợp tác, LMHTX, long an

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

Cập Nhật 27/04/2020

Hiện nay, kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra hàng hóa lớn, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tag: kinh tế tập thể, KTTT, vai trò quan trọng, xây dựng nông thôn mới, XDNTM, chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra hàng hóa lớn, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, Long An

Hiệu quả từ phong trào kinh tế tập thể

Hiệu quả từ phong trào kinh tế tập thể 

Cập Nhật 18/03/2020

Những năm gần đây, phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực.

Tag: phong trào kinh tế tập thể, KTTT, Long An, hợp tác xã, HTX, HTX nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

Cập Nhật 14/10/2019

Hội nghị tìm giải pháp khắc phục các yếu kém, tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể

Tag: Long An, Chính phủ, Trung ương, Nghị quyết, kinh tế tập thể, Hà Nội, hợp tác xã, Nghị quyết số 13, kinh tế hợp tác, vai trò kinh tế tập thể

Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể

Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể 

Cập Nhật 06/11/2018

Phó Thủ tướng cho rằng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phải đánh giá cho được thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay.

Tag: Hợp tác xã, kinh tế tập thể, Luật hợp tác xã, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ban Kinh tế Trung ương, Long An

Để kinh tế tập thể ngày càng khởi sắc

Để kinh tế tập thể ngày càng khởi sắc 

Cập Nhật 15/03/2018

Để phong trào kinh tế tập thể trong tỉnh ngày càng phát triển, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương cần chú trọng hỗ trợ hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ

Tag: Để kinh tế tập thể ngày càng khởi sắc, kinh tế tập thể, hợp tác xã, long an

Tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển bền vững

Tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển bền vững 

Cập Nhật 12/03/2018

Phát triển kinh tế tập thể là hướng đi đúng, luôn được tạo điều kiện để phát triển bền vững. Trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao là cần thiết, đang được tập trung thực hiện.

Tag: kinh tế tập thể, phát triển bền vững, kinh tế nông nghiệp, Long An

Kinh tế tập thể - "Con đường" giúp nông dân phát  triển kinh tế, tăng thu nhập

Kinh tế tập thể - "Con đường" giúp nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập 

Cập Nhật 22/03/2017

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác phong phú, mà nòng cốt là hợp tác xã. Những năm gần đây, kinh tế tập thể có những bước chuyển tích cực. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp.

Tag: kinh tế tập thể, hợp tác xã, hiệu quả kinh tế tập thể, thanh long, rau màu, tái cơ cấu nông nghiệp, long an

Đức Hòa tập huấn tuyên truyền kinh tế tập thể

Đức Hòa tập huấn tuyên truyền kinh tế tập thể 

Cập Nhật 08/07/2016

Ngày 8/7, Hội LHPN phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tổ chức tập huấn tuyên truyền kinh tế tập thể tại huyện Đức Hòa.

Tag: đức hòa, tập huấn kinh tế tập thể, liên minh htx, long an