Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "làm cho đảng ta ngày càng trong sạch"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đẩy mạnh thực hiện CT 05/CT-TW (BCT), NQTW4 (khóa XII) làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 15/05/2017

Việc xử lý một số cán bộ cao cấp trong Đảng thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tag: đẩy mạnh thực hiện CT 05/CT-TW, NQTW4, cán bộ, đảng viên, tự chuyển hóa nội bộ, long an

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 11/01/2017

Trước khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có thời gian nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, bài viết, lời dạy của Người.

Tag: học tập và làm theo lời bác, chỉ thị 05, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, báo long an