Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "lỗi hẹn về đích nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Về đích nông thôn mới đúng hẹn

Về đích nông thôn mới đúng hẹn 

Cập Nhật 21/02/2018

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tác động trên tất cả lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm từng bước cải thiện, nâng dần đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tag: Hướng Thọ Phú, Tân An, nông thôn mới, phát triển kinh tế, tiêu chí, phúc lợi xã hội, môi trường, Long An

Vĩnh Châu B lỗi hẹn về đích nông thôn mới

Vĩnh Châu B lỗi hẹn về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 12/02/2018

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, đến cuối năm 2017, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tuy nhiên, một số tiêu chí đạt còn thấp và chưa bền vững.

Tag: Vĩnh Châu B, lỗi hẹn về đích nông thôn mới, nông thôn mới, Tân Hưng, Long An

Hướng Thọ Phú “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới

Hướng Thọ Phú “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 07/02/2017

Nghị quyết Đảng ủy xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi xã nông thôn mới vào năm 2016. Mặc dù nỗ lực hết sức nhưng đến nay, xã chỉ đạt 18/19 tiêu chí, đành “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới.

Tag: hướng thọ phú, nông thôn mới, lỡ hẹn, tp.tân an, long an