Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "l���p 10"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Huy động sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Huy động sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Cập Nhật 19/10/2020

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tag: Nghị quyết Trung ương 3, khóa X, lãnh đạo, Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, PCTN, LP, lĩnh vực, đời sống xã hội, hệ thống chính trị, Long An