Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "mặt trận tham gia giám sát"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Vận động toàn dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Vận động toàn dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội 

Cập Nhật 08/07/2020

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tag: Mặt Trận Tổ Quốc, COVID 19, Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Phòng Chống Dịch Bệnh, long an

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 18/09/2019

Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân.

Tag: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Hàng Việt, Bảo Hiểm Y Tế, Long An

Hiệu quả hoạt động giám sát từng bước được nâng lên

Hiệu quả hoạt động giám sát từng bước được nâng lên 

Cập Nhật 02/03/2017

Năm 2016, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức nhiều cuộc giám sát, trong đó có giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển KH&CN, giám sát về an toàn thực phẩm...

Tag: MTTQ tỉnh Long An, mặt trận tham gia giám sát, giám sát về an toàn thực phẩm, giám sát khoa học và công nghệ, sự phát triển khoa học và công nghệ, giám sát của mặt trận, Long An

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân 

Cập Nhật 10/09/2015

Làm tốt công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo được niềm tin với nhân dân, huy động được sức dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Tag: Tiếng nói, Mặt trận Tổ quốc, vì nhân dân, giám sát, phản biện