Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "một cửa liên thông"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 172

Đổi mới việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

Đổi mới việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính 

Cập Nhật 18/06/2021

Long An khẩn trương triển khai, thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tag: Long An, số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công, hành chính công, cải cách hành chính, sở nội vụ

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 17/09/2020

Mộc Hóa tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tag: kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính ở Mộc Hóa, thủ tục, hồ sơ hành chính, một cửa, một cửa liên thông, long an

Tân Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tân Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Cập Nhật 15/10/2019

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Tân Hưng.

Tag: Đoàn kiểm tra liên ngành, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, huyện Tân Hưng, Long An

Long An có 399 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

Long An có 399 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 

Cập Nhật 10/04/2019

Toàn tỉnh Long An có 1.785/1.785 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, có 399 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Tag: tỉnh long an, cải cách, thủ tục hành chính, một cửa, liên thông, người dân, thuận lợi, trung tâm phục vụ hành chính công

Bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh Long An

Bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh Long An 

Cập Nhật 15/01/2019

Năm 2018, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tag: cải cách hành chính, nền hành chính công, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, văn bản số, văn bản điện tử, Long An

Chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Cập Nhật 19/10/2017

Từ ngày 01/10/2017, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chuyển giao từ Sở Tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Tag: thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, Văn phòng UBND tỉnh, Long An

Cần nhân rộng mô hình một cửa điện tử liên thông 

Cập Nhật 09/08/2017

Nhằm tiếp tục tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, thiết nghĩ, cần phát huy và nhân rộng mô hình trung tâm hành chính công

Tag: nhân rộng mô hình, điện tử liên thông, một cửa liên thông, một cửa điện tử liên thông, trung tâm hành chính công, long an

Kiến Tường: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông

Kiến Tường: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông 

Cập Nhật 30/03/2017

Từ ngày 01/4/2017, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An sẽ tổ chức chuyển trao về tận nhà giấy đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tag: cải cách hành chính, bảo hiểm y tế, nền hành chính hiện đại, cơ quan nhà nước, một cửa, một cửa liên thông, kiến tường, long an

Ngành Giao thông-Vận tải Long An thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngành Giao thông-Vận tải Long An thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cập Nhật 24/12/2015

Một trong những khâu đột phá của phong trào Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải năm 2015 là đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông.

Tag: Giao thông Vận tải Long An, thi đua yêu nước, giám sát hành trình, vận tải hành khách công cộng

TP.Tân An ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước 

Cập Nhật 30/09/2015

UBND TP.Tân An, tỉnh Long An được Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư triển khai và hoàn thành dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước ở địa phương”

Tag: Tân An, ứng dụng CNTT, CNTT, quản lý hành chính, nhà nước