Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 31

Chìa khóa nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực ASEAN?

Chìa khóa nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực ASEAN? 

Cập Nhật 16/09/2020

Chiều nay (16/9), tại Hà Nội, vừa diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN về phát triển nguồn nhân lực .

Tag: Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN, nguồn nhân lực, long an

Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động

Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động 

Cập Nhật 13/08/2020

Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động giúp trên 98% học viên, sinh viên ra trường có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Long An.

Tag: Đào tạo nghề, thị trường lao động, việc làm ổn định, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Long An.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16/07/2020

Những năm qua, tỉnh không ngừng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tag: thực hiện nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Long An

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16/01/2019

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Long An, ngành giáo dục và đào tạo luôn nỗ lực trong công tác đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Tag: Học sinh, Trường THPT Chuyên Long An, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Long An

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đào tạo nghề

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đào tạo nghề 

Cập Nhật 09/10/2018

Tại Long An, ngành Lao động - thương binh và xã hội thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tag: đào tạo nghề, trường nghề, chất lượng nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động, hội nhập quốc tế, thị trường lao động, Long An

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Nâng chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Nâng chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 29/11/2017

Thời gian qua, tỉnh triển khai, thực hiện khá tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xem đây là một trong những khâu then chốt góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tag: Nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Long An

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế 

Cập Nhật 31/01/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành y tế đặc biệt quan tâm thực hiện.

Tag: nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành y tế, bộ y tế, giáo dục đào tạo

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16/03/2016

Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tag: hệ thống giáo dục, nghề nghiệp, yêu cầu đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực

Nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 04/02/2016

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà, của đất nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Báo Long An ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến vấn đề này.

Tag: chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ 

Cập Nhật 10/06/2015

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những chương trình trọng tâm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo chuyển biến rõ nét về chất trong đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở...

Tag: nâng cao, chất lượng, nguồn nhân lực