Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải thiết thực, hiệu quả 

Cập Nhật 08/03/2017

Sáng ngày 08/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn...

Tag: Tổng kết 10 năm, Nghị quyết 05, thực hiện Nghị quyết 05 Tỉnh ủy, công tác mặt trận và các đoàn thể, MTTQ và đoàn thể xã, Tổng kết thực hiện Nghị quyết 05, Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết, Long An

Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

Cập Nhật 06/10/2016

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực.

Tag: mặt trận tổ quốc, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, báo long an, tin tức long an, nghị quyết 05

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã hướng đến lợi ích thiết thực của người dân

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã hướng đến lợi ích thiết thực của người dân 

Cập Nhật 25/08/2016

Ngày 25/8, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/TU về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn”.

Tag: nghị quyết 05, ban thường vụ tỉnh ủy, đức hòa, báo long an

Cần Giuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cần Giuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Cập Nhật 04/08/2016

Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 về “nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở xã, phường, thị trấn”.

Tag: tin tức long an, báo long an, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, huyện cần giuộc, nghị quyết 05 của ban thường vụ tỉnh ủy

Hội Cựu chiến binh tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Hội Cựu chiến binh tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

Cập Nhật 03/08/2016

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" giai đoạn 2006-2016.

Tag: cựu chiến binh, nghị quyết 05, đổi mới hoạt động, báo long an