Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 18/09/2020

Nhờ triển khai hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công tác giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao.

Tag: công tác dân vận, Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ƯDCNC, giảm nghèo, Long Trạch, Long An, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao

Cần Đước: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ và giảm nghèo bền vững

Cần Đước: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ và giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 12/12/2018

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Tag: chính sách hỗ trợ, giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo, Long An

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cần Giuộc: Hiệu quả từ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 07/07/2016

Những năm qua, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tag: đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề, lao động nông thôn, cần giuộc, long an, báo long an