Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao hiệu quả quản lý"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 69

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài cuối)

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài cuối) 

Cập Nhật 01/07/2021

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ chung trong quá trình triển khai, thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

Tag: Luật Đất đai năm 2013, thống nhất, đồng bộ, triển khai, thực hiện, nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành, động lực, thúc đẩy KT-XH, Long An, thực tế cuộc sống

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài 2)

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài 2) 

Cập Nhật 30/06/2021

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ chung trong quá trình triển khai, thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

Tag: Luật Đất đai năm 2013, thống nhất, đồng bộ, triển khai, thực hiện, nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành, động lực, thúc đẩy KT-XH, Long An, thực tế cuộc sống

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài 1)

Để Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống (Bài 1) 

Cập Nhật 29/06/2021

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ chung trong quá trình triển khai, thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

Tag: Luật Đất đai năm 2013, thống nhất, đồng bộ, triển khai, thực hiện, nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành, động lực, thúc đẩy KT-XH, Long An, thực tế cuộc sống

Hiệu quả từ Đề án 02

Hiệu quả từ Đề án 02 

Cập Nhật 16/04/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường, TN&MT, Đề án số 02-ĐA/TU, Tỉnh ủy, Long An, sắp xếp, tinh gọn, hiệu quả quản lý nhà nước

Nâng cao công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường

Nâng cao công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường 

Cập Nhật 12/03/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có.

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường, TN&MT, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, lĩnh vực môi trường, chấn chỉnh, xử lý, trường hợp vi phạm, Long an

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 

Cập Nhật 25/09/2020

Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý lĩnh vực này.

Tag: Tăng cường quản lý, khai thác khoáng sản, Ngành Tài nguyên và Môi trường, Long An, tăng cường kiểm tra, giám sát, hiệu quả quản lý lĩnh vực này

Ngành Xây dựng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Ngành Xây dựng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

Cập Nhật 29/06/2020

Ngành Xây dựng không ngừng phấn đấu, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Long An.

Tag: Ngành Xây dựng, phát triển đô thị, công tác cán bộ, phát triển kinh tế, quản lý nhà nước, sở xây dựng, cải cách hành chính, quy hoạch kiến trúc, Tân An, Long An

Hiệu quả bước đầu ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử

Hiệu quả bước đầu ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử 

Cập Nhật 14/04/2020

Việc triển khai, sử dụng kênh Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Long An” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Tag: Zalo, “Chính quyền điện tử tỉnh Long An”, hiệu quả quản lý, phục vụ nhu cầu, giải quyết thủ tục hành chính, TTHC, Long An

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

Cập Nhật 22/03/2019

Theo đánh giá của Sở Tư pháp tỉnh Long An, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Tag: Sở Tư pháp tỉnh Long An, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác xét xử, tóa án nhân dân, bổ trợ tư pháp, hiệu quả quản lý nhà nước, trợ giúp pháp lý, văn phòng công chứng, Long An

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia 

Cập Nhật 31/08/2017

Có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia dài 132,97km, Long An luôn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, tăng cường xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị.

Tag: biên giới, biên giới quốc gia, cột mốc, Campuchia, hòa bình, hữu nghị, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, Long An