Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao thu nhập"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 102

Liên kết sản xuất góp phần nâng cao giá trị và tạo đầu ra cho nông sản

Liên kết sản xuất góp phần nâng cao giá trị và tạo đầu ra cho nông sản 

Cập Nhật 16/11/2020

Hiện nay, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp góp phần giúp người dân tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Tag: liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, long an

Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ

Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ 

Cập Nhật 09/09/2020

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn quan tâm chăm lo đời sống và giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ, PN, Kiến Bình, Long An, chăm lo đời sống, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, PN, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, Long An

Xây dựng nông thôn mới phải nâng cao thu nhập người dân

Xây dựng nông thôn mới phải nâng cao thu nhập người dân 

Cập Nhật 01/06/2020

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị là một trong số các mục tiêu xuyên suốt trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tag: nông thôn mới, phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, tăng thu nhập

Gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm

Gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Cập Nhật 25/05/2020

Nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp và hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm xây dựng mô hình các HTX điểm.

Tag: sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, HTX, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, HTX điểm, Long An

Duy trì ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mùa hạn, mặn

Duy trì ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mùa hạn, mặn 

Cập Nhật 06/04/2020

Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Long An phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tag: ứng dụng công nghệ cao, ƯDCNC, sản xuất nông nghiệp, Long An, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hạn mặn

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo chuyển biến tích cực

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo chuyển biến tích cực 

Cập Nhật 16/09/2019

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tag: Sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển biến tích cực, nâng cao thu nhập, Long an

Nhờ con tôm, ăn tết lớn

Nhờ con tôm, ăn tết lớn 

Cập Nhật 16/01/2019

Nuôi tôm kiểu truyền thống gặp nhiều rủi ro nên người nuôi từng bước chuyển sang nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tag: Nuôi tôm, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, nuôi tôm công nghệ cao, Long An

Vĩnh Công: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân

Vĩnh Công: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân 

Cập Nhật 08/05/2018

Với đặc thù, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thời gian qua, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập người dân.

Tag: Vĩnh Công, nông thôn mới, phát triển kinh tế, trồng thanh long, ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, chăn nuôi, Long An

Bình Phong Thạnh nâng cao thu nhập cho người dân

Bình Phong Thạnh nâng cao thu nhập cho người dân 

Cập Nhật 19/03/2018

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế...

Tag: Bình Phong Thạnh, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương, long an

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

Cập Nhật 31/10/2017

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, người dân, xây dựng nông thôn mới, long an