Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nộp lại quà tặng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Có 4 cán bộ công an trả lại quà tặng với số tiền 49 triệu đồng

Có 4 cán bộ công an trả lại quà tặng với số tiền 49 triệu đồng 

Cập Nhật 11/12/2019

Thực hiện quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định.

Tag: 4 trường hợp trả lại quà tặng, 49 triệu đồng, không nhận hối lộ, Long An

Long An: 4 trường hợp nộp lại quà tặng

Long An: 4 trường hợp nộp lại quà tặng 

Cập Nhật 25/09/2019

Thực hiện quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định.

Tag: Cán bộ nộp lại quà tặng, không nhận hối lộ, Long An, báo long an

Năm 2018, Long An có 1 phóng viên và 3 cán bộ công an nộp lại quà tặng

Năm 2018, Long An có 1 phóng viên và 3 cán bộ công an nộp lại quà tặng 

Cập Nhật 27/02/2019

Đó là thông tin của UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tag: trả lại quà tặng, số tiền 24 triệu đồng, Long An, phóng viên Báo Long An trả lại quà tặng, tham nhũng, Long An

Chỉ ghi nhận 1 trường hợp nộp lại quà tặng

Chỉ ghi nhận 1 trường hợp nộp lại quà tặng 

Cập Nhật 19/01/2016

Người cán bộ nộp lại quà tặng hiện công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Đước đã nộp lại quà tặng là số tiền 5 triệu đồng và 1 chai rượu ngoại.

Tag: nộp lại quà tặng, Thanh tra Long An, phòng, chống tham nhũng, nhận quà tặng