Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "người đứng đầu cấp ủy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 27

Người đứng đầu các cấp trong việc tiếp dân 

Cập Nhật 11/09/2020

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,...

Tag: Bộ Chính trị, Quy định số 11, trách nhiệm, người đứng đầu, cấp ủy, long an

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 15/11/2019

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, thời gian qua, Tỉnh ủy Long An phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTN.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Long An, hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu, cấp ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

Cập Nhật 18/10/2019

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và tổ chức thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả.

Tag: Ủy ban Kiểm tra, kiểm tra, giám sát, vi phạm kỷ luật, cấp ủy, người đứng đầu, huyện ủy Tân Hưng, Long An

Ngành tổ chức xây dựng Đảng - Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy

Ngành tổ chức xây dựng Đảng - Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy 

Cập Nhật 14/10/2019

89 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Long An luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu,..

Tag: Ngành tổ chức xây dựng Đảng, cấp ủy đảng, người đứng đầu, ban tổ chức Tỉnh ủy, bảo vệ chính trị nội bộ, tinh thần đoàn kết, Long An

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp và đối thoại với công dân

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp và đối thoại với công dân 

Cập Nhật 04/10/2019

Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW “Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Tag: người đứng đầu cấp ủy, đối thoại với nhân dân, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Văn Rạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, trách nhiệm người đứng đầu, nêu gương, Long An

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng 

Cập Nhật 19/07/2019

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách một cách sâu sát.

Tag: trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, Long An

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 26/07/2018

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng và chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được đưa ra dân bàn bạc, lấy ý kiến...

Tag: người đứng đầu, trách nhiệm, lãnh đạo, quy chế dân chủ cơ sở, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, Long An

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả

Mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”: Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 25/10/2017

Tại Long An, một số ít địa phương đang duy trì mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã”. Là người đứng đầu cấp ủy và UBND cấp xã, họ phải thực sự là những người đủ đức, đủ tài.

Tag: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Tài đức song hành, Long An

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu 

Cập Nhật 24/11/2016

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An thành lập Đoàn giám sát đối với ban thường vụ và người đứng đầu cấp ủy huyện Mộc Hóa, Đức Huệ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp,... trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt.

Tag: ủy ban kiểm tra, tỉnh ủy, giám sát đảng, kiểm tra đảng, cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, long an

Phát huy đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân

Phát huy đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân 

Cập Nhật 29/12/2015

Đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với nhân dân là một hình thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị.

Tag: đối thoại trực tiếp, người đứng đầu, nhân dân