Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "nghị quyết 33 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Bến Lức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nghiêm túc, đổi mới sáng tạo

Bến Lức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nghiêm túc, đổi mới sáng tạo 

Cập Nhật 06/06/2019

Huyện ủy, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tag: long an, bến lức, nghị quyết 33, xây dựng, đời sống văn hóa, Nghị quyết 33-NQ/TW, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 13/12/2017

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Bến Lức đạt những kết quả bước đầu.

Tag: Gia đình văn hóa, nền tảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, long an

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam"

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam" 

Cập Nhật 18/04/2017

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam".

Tag: giáo sư tiến sĩ khoa học trần ngọc thêm, nói chuyện chuyên đề, về xây dựng văn hóa con người việt nam, văn hóa, nghị quyết 33 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI, bến lức, long an