Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phát huy dân chủ cơ sở"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22

Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở

Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở 

Cập Nhật 03/07/2020

Việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ đã phát huy dân chủ trong Đảng, là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ, khuyến khích tính chủ động cao của những người được bầu.

Tag: Đại Hội Đảng, Bầu Trực Tiếp Bí Thư, Dân Chủ, Nhân Sự, Báo Cáo Chính Trị, Chỉ Thị 35, long an

Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 20/12/2018

Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện tốt việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tag: Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, Long An

Nâng cao chất lượng việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Nâng cao chất lượng việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Cập Nhật 04/07/2018

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tag: Quy chế dân chủ, Dân chủ cơ sở, Trương Thị Mai, Vũ Đức Đam, Long An

Phát huy hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát huy hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 12/06/2018

Thời gian qua, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy vai trò của người dân trong quá trình giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới.

Tag: quy chế dân chủ ở cơ sở, xã nông thôn mới, Châu Thành, Long An

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa Đông phát huy dân chủ trong giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa Đông phát huy dân chủ trong giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 14/03/2018

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tích cực triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tag: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa Đông, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, long an

Minh bạch trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Minh bạch trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập Nhật 21/11/2017

Thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh chú trọng lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ sát với tình hình thực tế tại đơn vị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy dân chủ nội bộ.

Tag: Sở Tư pháp Long An, quy chế dân chủ ở cơ sở, Long An

Cục Hải quan phát huy dân chủ cơ sở

Cục Hải quan phát huy dân chủ cơ sở 

Cập Nhật 17/10/2017

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở đã thực sự tạo bầu không khí dân chủ, tích cực trong Cục Hải quan tỉnh Long An. Qua đó, góp phần xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tag: Cục Hải quan, phát huy dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ, cán bộ, công chức, long an

Phát huy vai trò xây dựng chính quyền cơ sở

Phát huy vai trò xây dựng chính quyền cơ sở 

Cập Nhật 04/08/2017

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bám sát thực tiễn, tham gia xây dựng và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tag: mặt trận tổ quốc vĩnh hưng, phát huy vai trò dân chủ cơ sở, cầu nối với Đảng, tiếp xúc cử tri, long an

Thực chất xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Thực chất xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

Cập Nhật 09/08/2016

Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên, góp phần phát huy dân chủ cơ sở, ổn định chính trị. Tuy nhiên, một số địa phương trong tỉnh Long An vẫn xảy ra các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tag: xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đời sống văn hóa, báo long an

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Tân Trụ: Tính dân chủ được phát huy 

Cập Nhật 30/06/2015

Đến ngày 20-5-2015, huyện Tân Trụ có 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020...

Tag: Đại hội Đảng cấp cơ sở, Tân Trụ, tính dân chủ, được phát huy