Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phát huy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1391

Phát huy truyền thống gia đình cách mạng

Phát huy truyền thống gia đình cách mạng 

Cập Nhật 25/08/2020

Các thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Năm tự hào vì sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Truyền thống đó được gia đình ông phát huy nhằm xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn.

Tag: Nguyễn Văn Năm, Long An, tự hào, gia đình có truyền thống cách mạng, Truyền thống, phát huy, cuộc sống, ấm no

Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững

Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững 

Cập Nhật 30/08/2019

Kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, dân và quân Long An tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Tag: kết cấu hạ tầng, hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp, Phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, Long an

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa 

Cập Nhật 31/07/2019

Hiện nay, nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh xuống cấp, cần được tôn tạo nhằm phát huy giá trị. Vì thế, việc huy động nguồn lực để tôn tạo, trùng tu các di tích được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Tag: Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, nhà ông Bộ Thỏ, Đình Tân Xuân, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Ngã tư Đức Hòa, Long An

Kiến Tường phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong phát triển kinh tế - xã hội

Kiến Tường phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 25/10/2018

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tag: Kiến Tường, phát huy vai trò, Mặt trận tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, Long An

Đảng bộ xã An Thạnh: Phát huy sức mạnh đoàn kết

Đảng bộ xã An Thạnh: Phát huy sức mạnh đoàn kết 

Cập Nhật 29/05/2017

Bằng các giải pháp và cách làm cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, vai trò của Đảng ủy xã ngày càng được phát huy, nhất là trong chỉ đạo phát triển KT-XH, đưa An Thạnh về đích nông thôn mới vào năm 2015.

Tag: Đảng bộ xã An Thạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, cán bộ, đảng viên, hộ nghèo, nông thôn mới, thoát nghèo, long an

Phát huy tiềm năng, lợi thế để Long An phát triển nhanh, bền vững

Phát huy tiềm năng, lợi thế để Long An phát triển nhanh, bền vững 

Cập Nhật 16/09/2016

Hôm nay, ngày 16/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tag: Phát huy tiềm năng, long an, phát triển bền vững, tiềm năng kinh tế, Nguyễn Văn Được, hội thảo kinh tế, báo long an

Long An phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển

Long An phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển 

Cập Nhật 13/09/2016

Ngày 16/9, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề Phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Tag: hội thảo phát huy tiềm năng lợi thế phát triển, báo long an, tin tức long an

Hội Cựu thanh niên xung phong Long An: Phát huy truyền thống vẻ vang

Hội Cựu thanh niên xung phong Long An: Phát huy truyền thống vẻ vang 

Cập Nhật 15/07/2016

Trong 10 năm qua (2005-2015), những cựu thanh niên xung phong tỉnh Long An tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, ra sức phát triển kinh tế, giúp đồng đội thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tag: tin tức long an, báo long an, cựu thanh niên xung phong long an, phát huy truyền thống vẻ vang, vì nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Kiến Tường: Phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Kiến Tường: Phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 07/07/2016

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức người, nguồn vốn xây dựng, phát triển quê hương.

Tag: tin tức long an, báo long an, mặt trận tổ quốc thị xã kiến tường, phát huy vai trò mặt trận, xây dựng nông thôn mới

Nhân rộng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Nhân rộng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

Cập Nhật 02/03/2016

Mô hình xây dựng “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chăm lo về mọi mặt cho hội viên nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội.

Tag: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Hội người cao tuổi xã Nhị Thành, báo long an