Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phát triển đất nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 349

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự phát triển đất nước

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự phát triển đất nước 

Cập Nhật 09/06/2021

Xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tag: Bùi Thanh Sơn, vai trò đối ngoại, đường lối đối ngoại, đối ngoại việt nam, ngoại giao việt nam, long an

Trí thức là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước 

Cập Nhật 18/07/2019

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định, bên cạnh giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức có những đóng góp quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí của mình trong tiến trình phát triển đất nước,...

Tag: phát triển đất nước, trí thức, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, hiện đại hóa đất nước, Long An

Hình ảnh Thủ tướng gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao

Hình ảnh Thủ tướng gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao  

Cập Nhật 05/05/2019

Sáng 05/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao với chủ đề: “Công nhân, lao động kỹ thuật cao – một trong những động lực để phát triển đất nước”.

Tag: công nhân, người lao động, kỹ thuật cao, cách mạng công nghệ, Thủ tướng Chính phủ, gian hàng trưng bày, phát triển đất nước, Long An

Thủ tướng: "Chúng ta trì trệ mãi thì khó cho sự phát triển đất nước"

Thủ tướng: "Chúng ta trì trệ mãi thì khó cho sự phát triển đất nước

Cập Nhật 20/12/2017

Nhấn mạnh tới sự trì trệ là rào cản cho sự phát triển đất nước, Thủ tướng yêu cầu những rào cản, thủ tục, chi phí không cần thiết của doanh nghiệp, người dân phải được xóa bỏ.

Tag: Tư vấn kinh doanh, Hội nhập quốc tế, Kinh tế Việt Nam, Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, long an

Giáo dục truyền thống yêu nước qua những di tích lịch sử 

Cập Nhật 25/08/2017

Mỗi di tích là một niềm tự hào. Mọi người cần có trách nhiệm làm cho niềm tự hào đó lan tỏa trong cuộc sống, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

Tag: Giáo dục truyền thống yêu nước, di tích lịch sử, nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, long an

Kế hoạch hóa gia đình - Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh

Kế hoạch hóa gia đình - Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh 

Cập Nhật 11/07/2017

Công tác dân số là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe người dân mà còn thúc đẩy bình đẳng giới và là động lực phát triển KT-XH.

Tag: Kế hoạch hóa gia đình, công tác dân số, bình đẳng giới, dân số, sàng lọc trước sinh, chất lượng dân số, Long An

Lực lượng an ninh góp phần đắc lực vào sự phát triển đất nước

Lực lượng an ninh góp phần đắc lực vào sự phát triển đất nước 

Cập Nhật 12/07/2016

Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Chí Thành có bài viết khẳng định đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh với phát triển đất nước.

Tag: Camera an ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, An ninh quốc gia, Diễn biến hòa bình, Thế lực thù địch, báo long an

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“ 

Cập Nhật 10/06/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.

Tag: tin tức long an, báo long an, thủ tướng nguyễn xuân phúc, doanh nghiệp, báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển đất nước

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước 

Cập Nhật 05/10/2015

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực để phát triển đất nước.

Tag: Dự thảo văn kiện, Đại hội lần thứ 12, Đảng, kinh tế tư nhân, động lực, phát triển đất nước, kinh te tu nhan, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo

Bài học về chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng trong xây dựng, phát triển đất nước

Bài học về chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và sự vận dụng trong xây dựng, phát triển đất nước 

Cập Nhật 27/08/2015

Yếu tố quyết định ở đây chính là sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã biết tạo ra thời cơ và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nắm và giành thời cơ;...

Tag: bài học từ cách mạng tháng tám, cách mạng tháng 8, vận dụng bài học vào xây dựng và phát triển đất nước