Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phát triển nông nghiệp toàn diện chất lượng cao bền vững"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Cần Đước: Nuôi gà công nghệ cao góp phần cải thiện cuộc sống

Cần Đước: Nuôi gà công nghệ cao góp phần cải thiện cuộc sống 

Cập Nhật 17/12/2018

Gà là 1 trong 2 vật nuôi (gà, tôm) chủ lực được Cần Đước chọn thực hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) về phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững.

Tag: Cần Đước, Nuôi gà công nghệ cao, chăn nuôi, nuôi gà, Long An

Liên kết trong chuỗi giá trị là yêu cầu bắt buộc 

Cập Nhật 27/08/2018

Trong xu thế hội nhập sâu vào kinh tế thế giới thì việc định hướng xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao là tất yếu.

Tag: số 26/NQ-TW, Liên kết trong chuỗi giá trị, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Long An

Cần Đước: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả bước đầu

Cần Đước: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả bước đầu 

Cập Nhật 13/12/2017

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững...

Tag: Cần Đước, nông nghiệp ưng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, hiện đại hóa, Long An

Xây dựng vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao 

Cập Nhật 28/06/2017

Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững.

Tag: cần đước, vùng sản xuất rau an toàn, rau ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã rau phước vân, long an

Cần Đước: Phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững

Cần Đước: Phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững 

Cập Nhật 22/06/2016

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An đầu tư nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp với việc tăng cường đầu tư cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, chất lượng cao.

Tag: tin tức long an, báo long an, phát triển nông nghiệp toàn diện chất lượng cao bền vững, phát triển nông nghiệp hiệu quả, sản xuất theo chuỗi giá trị

Phát triển nông nghiệp hiệu quả từ quy hoạch vùng

Phát triển nông nghiệp hiệu quả từ quy hoạch vùng 

Cập Nhật 27/05/2016

Trong phát triển nông nghiệp, mục tiêu của quy hoạch vùng là xây dựng nền nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Tag: phát triển nông nghiệp, hiệu quả từ quy hoạch vùng, nông nghiệp, báo long an, tin tức long an

Vĩnh Hưng phát triển vùng lúa chất lượng cao gắn xây dựng cánh đồng lớn

Vĩnh Hưng phát triển vùng lúa chất lượng cao gắn xây dựng cánh đồng lớn 

Cập Nhật 30/03/2016

Duy trì, phát triển vùng lúa chất lượng cao hướng tới nhân rộng diện tích cánh đồng lớn là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, toàn diện và bền vững.

Tag: vĩnh hưng, lúa chất lượng cao, cánh đồng lớn, báo long an, tin tức long an

Cần Đước: Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững

Cần Đước: Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững 

Cập Nhật 22/03/2016

Lãnh đạo huyện Cần Đước quan tâm đầu tư nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp với việc tăng cường đầu tư cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, chất lượng cao.

Tag: nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, cần đước, sản xuất nông nghiệp toàn diện, báo long an, tin tức long an