Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phòng ngừa tội phạm tại gia đình"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Chủ động phòng ngừa tội phạm tại gia đình

Chủ động phòng ngừa tội phạm tại gia đình 

Cập Nhật 19/09/2017

Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xây dựng nhiều mô hình, kế hoạch, góp phần tích cực trong phòng ngừa phát sinh tội phạm.

Tag: Giao lưu phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa tội phạm tại gia đình, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, long an

Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư

Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư 

Cập Nhật 30/05/2017

Thời gian qua, thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh Long An góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Tag: Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, an ninh, trật tự, TP.Tân An, Cần Đước, Long An