Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "phải được xử lý trước khi thải ra môi trường"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường

Chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường 

Cập Nhật 11/01/2017

Ngày 5/12/2016, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Tag: chất thải, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, ô nhiễm môi trường, quyết định 66, UBND tỉnh long an