Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt nghị quyết trung ương lần thứ 4"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Cần Giuộc: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cần Giuộc: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 10/03/2017

Ngày 10/3, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tag: Huyện ủy Cần Giuộc, học tập quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương lần thứ 4 khóa XII, long an, quán triệt nghị quyết trung ương 4

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XII)

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 09/03/2017

Trong 2 ngày 09 và 10/3/2017, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: đảng ủy khối các cơ quan tỉnh long an, học tập quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương lần thứ 4 khóa XII, long an

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 

Cập Nhật 03/03/2017

Sáng ngày 03/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: đảng ủy khối doanh nghiệp, quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương 4 khóa XII, long an

Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Long An: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 25/02/2017

Ngày 24/02/2017, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Tag: nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy Long An, quán triệt Nghị quyết Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, hội nghị cán bộ chủ chốt, học tập nghị quyết trung ương, triển khai nghị quyết trung ương, Long An

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, khóa XII

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, khóa XII 

Cập Nhật 27/12/2016

Ngày 27/12, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: đảng ủy khối các cơ quan tỉnh long an, quán triệt nghị quyết trung ương lần thứ 4, quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương lần thứ 4, long an

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 09/12/2016

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, quán triệt Nghị quyết, suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Long An

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) 

Cập Nhật 04/07/2015

Hội nghị quán triệt 4 vấn đề trọng tâm được Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XI)

Tag: Nghị quyết Trung ương 11, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An