Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 270

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 14/07/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Tag: quán triệt, học tập, nghị quyết, đại hội, long an, ban tuyên giáo, trung ương, trực tuyến

Học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ đoàn chủ chốt

Học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ đoàn chủ chốt 

Cập Nhật 26/04/2021

Hơn 600 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: Học tập, quán triệt, Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII, đảng, cán bộ đoàn, Long An

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 29/01/2021

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: nghị quyết, quán triệt, học tập, đảng ủy khối, cơ quan, doanh nghiệp, long an, đại hội XI, đảng bộ tỉnh

Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết (khóa XII) của Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết (khóa XII) của Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Cập Nhật 25/07/2019

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết (khóa XII) của Đảng và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag: quán triệt Chỉ thị, quán triệt nghị quyết, công an tỉnh, Long An, Lê Hồng Nam, Công an Long An quán triệt nghị quyết

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) 

Cập Nhật 13/07/2018

Sáng 13/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: quán triệt hội nghị TW 7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, 28-NQ/TW, 27-NQ/TW, 26-NQ/TW, long an

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) 

Cập Nhật 19/12/2017

Trong 3 ngày (19 - 21/12), Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tag: Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An, hội nghị cán bộ, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, cán bộ, đảng viên, quần chúng, long an

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 28/07/2017

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII),...

Tag: công an tỉnh, quán triệt nghị quyết hội nghị lần 5, quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, long an

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 

Cập Nhật 18/07/2017

Ngày 18/7, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Quán triệt Nghị quyết, thời sự Long An, Long An

Cần Giuộc: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cần Giuộc: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 10/03/2017

Ngày 10/3, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tag: Huyện ủy Cần Giuộc, học tập quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương lần thứ 4 khóa XII, long an, quán triệt nghị quyết trung ương 4

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, khóa XII

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, khóa XII 

Cập Nhật 27/12/2016

Ngày 27/12, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: đảng ủy khối các cơ quan tỉnh long an, quán triệt nghị quyết trung ương lần thứ 4, quán triệt nghị quyết, nghị quyết trung ương lần thứ 4, long an