Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 236

Quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XII

Quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XII 

Cập Nhật 18/07/2019

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XII và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag: nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đảng úy khối doanh nghiệp, quán triệt, đảng khóa XII, long an

Long An: Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Long An: Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII 

Cập Nhật 18/12/2018

Ngày 18/12, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tag: Long An, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, học tập, quán triệt

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII 

Cập Nhật 25/07/2018

Trong 2 ngày (25-26/7), Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; học tập, quán triệt nghị quyết, Long An, học nghị quyết Trung ương 7

Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) 

Cập Nhật 29/06/2018

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Tag: hội nghị cán bộ, quán triệt, học tập nghị quyết, nghị quyết trung ương 7, 3 nghị quyết quan trọng, ban bí thư trung ương đảng

Long An: Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Long An: Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 16/06/2016

Ngày 16-6-2016, Tỉnh ủy Long An bế mạc Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tag: tin tức long an, báo long an, tỉnh ủy long an, hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội XII của đảng, bí thư tỉnh ủy phạm văn rạnh

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 15/06/2016

Sáng 15-6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tag: học tập, quán triệt nghị quyết, đại hội lần thứ XII của đảng, báo long an, tin tức long an

Đức Hòa: Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Đức Hòa: Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng 

Cập Nhật 27/05/2016

Ngày 26/5/2016, Huyện ủy Đức Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Tag: Đức Hòa, học tập quán triệt, 3 công trình trọng điểm, báo long an

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Long An quán triệt nghị quyết Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Long An quán triệt nghị quyết Đảng 

Cập Nhật 29/04/2016

Ngày 29-4-2016, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An chủ trì hội nghị cán bộ, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp...

Tag: Đảng bộ Khối doanh nghiệp, doanh nghiệp tỉnh long an, quán triệt nghị quyết, triển khai nghị quyết, nghị quyết đảng, tin tức long an, báo long an

Kiến Tường – Long An: Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Kiến Tường – Long An: Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 15/04/2016

Ngày 15/4/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tag: Kiến Tường, quán triệt Đại hội X, Báo Long An

Tỉnh ủy Long An: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương lần 12 (khóa XI)

Tỉnh ủy Long An: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương lần 12 (khóa XI) 

Cập Nhật 18/11/2015

Ngày 18-11-2015, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Văn Rạnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tag: hội nghị trung ương XII, quán triệt nghị quyết, hội nghị trung ương lần 12, tỉnh ủy long an