Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quê hương đổi mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 83

Quê hương đổi mới

Quê hương đổi mới 

Cập Nhật 08/04/2020

Qua 5 năm nhìn lại, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An từng bước chuyển mình. Khoảng cách nông thôn và thị trấn dần thu hẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Tag: Thủ Thừa, Long An, nông thôn, thị trấn, đời sống vật chất, tinh thần, ý Đảng, lòng dân, quê hương đổi mới

Trên quê hương đổi mới

Trên quê hương đổi mới 

Cập Nhật 02/01/2020

Để nâng cao đời sống của người dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới.

Tag: quê hương đổi mới, phát triển kinh tế, nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm, chuyển đổi cây trồng, sức sống mới, hiến đất làm đường, Long An

Quê hương đổi mới từng ngày 

Cập Nhật 26/04/2019

Đón mừng thành tựu qua 44 năm xây dựng và phát triển, ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Long An càng tự hào về sự đổi mới thì càng ra sức vượt qua khó khăn, thách thức...

Tag: Quê hương đổi mới từng ngày, 44 năm giải phóng miền Nam, đường lối đổi mới, truyền thống cách mạng, Long An

Quê hương đổi mới

Quê hương đổi mới 

Cập Nhật 16/01/2019

Về lại các xã nông thôn mới vào những ngày cuối năm, đâu đâu cũng nghe những câu chuyện về sự đổi thay của quê hương, đó là chuyện sản xuất, tăng thu nhập, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường,...

Tag: xã nông thôn mới, Quê hương đổi mới, bêtông hóa, đường giao thông, vệ sinh môi trường, Long An

Thủ Thừa: Quê hương đổi mới

Thủ Thừa: Quê hương đổi mới 

Cập Nhật 09/10/2018

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng, phần lớn các chỉ tiêu đạt khá, một số vượt kế hoạch.

Tag: Quê hương đổi mới, Thủ Thừa, phát triên kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Mừng quê hương đổi mới

Mừng quê hương đổi mới 

Cập Nhật 02/05/2018

Ngày nay, sống trong hòa bình, những người từng đi qua cuộc chiến tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tag: quê hương đổi mới, tám chữ vàng, Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc, giải phóng miền Nam, chiến dịch Hồ Chí Mình, Long An

Tự hào trên quê hương đổi mới 

Cập Nhật 26/04/2018

Tự hào trên quê hương đổi mới, mỗi chúng ta cùng ra sức phấn đấu, chung sức xây dựng Long An ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Tag: Tự hào trên quê hương đổi mới, quê hương đổi mới, tháng tư lịch sử, chương trình đột phá, công trình trọng điểm, Long An

Bình Thành quê hương đổi mới

Bình Thành quê hương đổi mới 

Cập Nhật 02/03/2016

Dù không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong lộ trình đến năm 2020, nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Bình Thành hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2015.

Tag: Bình Thành, quê hương đổi mới, nông thôn mới, Đức Huệ, Long An, Báo Long An

Vì một quê hương đổi mới

Vì một quê hương đổi mới 

Cập Nhật 02/02/2016

Theo Nghị quyết Đại hội, đến năm 2020, Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Hòa Phú làm kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới.

Tag: Vì một quê hương đổi mới, Hòa Phú, Châu Thành, Long An, phát triển nông thôn

Thủ Thừa-Long An: Quê hương đổi mới

Thủ Thừa-Long An: Quê hương đổi mới 

Cập Nhật 04/08/2015

5 năm qua, huyện Thủ Thừa đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Nổi bật là Chương trình trọng điểm huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH

Tag: Thủ Thừa, Quê hương đổi mới, chuyển biến tích cực