Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quần chúng nhân dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 193

Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ trật tự, an toàn giao thông

Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ trật tự, an toàn giao thông 

Cập Nhật 16/03/2021

Mới đây, qua vụ chặn, bắt “xe điên” làm náo loạn tại khu vực phường 5, TP.Tân An, càng thấy hành động tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông

Tag: xe điên, Long An, quần chúng nhân dân, an ninh, trật tự, an toàn giao thông

Tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng

Tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng 

Cập Nhật 11/02/2021

Công tác quần chúng đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần khẳng định cơ chế đúng đắn Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ của Việt Nam.

Tag: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Dân Vận, Dân Là Gốc, Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công Tác Quần Chúng, Long An

Mộc Hóa trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung

Mộc Hóa trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung 

Cập Nhật 13/01/2021

Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid - 19 cho 87 công dân Việt Nam về từ Canada.

Tag: Mộc Hóa, ban chỉ huy, phòng, chống covid-19, địa điểm cách ly, trao giấy chứng nhận, hoàn thành cách ly tập trung, công dân về từ canada, ban chỉ huy quân sự huyện mộc hóa, trung tâm y tế huyện mộc hóa, long an

Đức Huệ: Đẩy mạnh tuyên truyền phân giới, cắm mốc

Đức Huệ: Đẩy mạnh tuyên truyền phân giới, cắm mốc 

Cập Nhật 07/01/2021

Trong công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tag: phân giới, cắm mốc, PGCM, quản lý biên giới, Đức Huệ, Long An, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân

Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo và môi trường

Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo và môi trường 

Cập Nhật 26/11/2020

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình ĐH...

Tag: Đại hội XIII, cán bộ, đảng viên, quần chúng, dự thảo văn kiện, long an

Đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 25/08/2020

Sau thành công đại hội Đảng cấp huyện, việc đầu tiên là phải triển khai nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tag: đại hội Đảng, nghị quyết, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, long an

Đóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiện 

Cập Nhật 28/07/2020

Hiện nay, các địa phương đang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tag: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện, sinh hoạt chính trị, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, long an, văn kiện

Cùng nhân dân, vì nhân dân phục vụ 

Cập Nhật 16/08/2019

Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội TDBVANTQ hàng năm chính là dịp để tổng kết, đánh giá, nhân rộng về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, chiến sĩ công an với quần chúng, nhân dân...

Tag: Cùng nhân dân, vì nhân dân phục vụ, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Long An

Góp sức bảo đảm an toàn giao thông

Góp sức bảo đảm an toàn giao thông 

Cập Nhật 08/09/2017

Hiệu quả từ mô hình Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tag: Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, Góp sức bảo đảm an toàn giao thông, mô hình Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, long an

Phải luôn gần gũi với nhân dân 

Cập Nhật 01/06/2015

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc,...

Tag: cán bộ, đảng viên, dân làm gốc, quan hệ máu thịt