Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quan điểm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1155

Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Cập Nhật 12/04/2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2020.

Tag: Chủ động phòng chống quan điểm sai trái, xuyên tạc, nhận diện thế lực thù địch, Ban chỉ đạo 35, tỉnh Long An

Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh

Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh 

Cập Nhật 08/02/2021

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là ở những thời điểm có tính chất bước ngoặt như đại hội Đảng các cấp.

Tag: nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác, quan điểm sai trái, thù địch, đại hội Đảng các cấp, long an

Mãi mãi tự hào đảng ta - Người lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Mãi mãi tự hào đảng ta - Người lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

Cập Nhật 01/02/2021

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Tag: cách mạng, Đảng cộng sản, quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng, lý luận của Đảng, long an

Tăng cường giữ vững trận địa tư tưởng

Tăng cường giữ vững trận địa tư tưởng 

Cập Nhật 25/01/2021

Xác định công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp hội.

Tag: nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, quan điểm sai trái, thù địch, long an

Trường Chính trị: Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trường Chính trị: Phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Cập Nhật 17/08/2020

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tag: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW, đấu tranh, phản bác, quan điểm sai trái, thù địch, long an

Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Cập Nhật 03/08/2020

Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là tiên phong trong công tác đấu tranh chống tham nhũng,...

Tag: Báo chí, tiên phong, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, vị thế của Đảng, Nhà nước, long an

GS Carl Thayer: Australia rất lo ngại về cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông

GS Carl Thayer: Australia rất lo ngại về cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông 

Cập Nhật 27/07/2020

Giáo sư Carl Thayer cho rằng vì Trung Quốc hung hăng, bắt nạt và Mỹ thay đổi quan điểm, nên Australia cũng thay đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông.

Tag: Biển Đông, Carl Thayer, quan điểm của Australia, đồng minh của Mỹ, UNCLOS, long an

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? 

Cập Nhật 20/07/2020

Hiện nay, có 6 loại quan điểm sai trái, thù địch nổi lên: Loại tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với biểu hiện rất đa dạng;...

Tag: quan điểm sai trái, thù địch, nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ 

Cập Nhật 28/05/2020

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tag: Nghị quyết 35-NQ/TW, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Long An

"Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông"

"Mỹ ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông" 

Cập Nhật 12/09/2015

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội: Về vấn đề Biển Đông, phía Hoa Kỳ cũng ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển...

Tag: công du Hoa Kỳ, Trần Văn Hằng, Mỹ, quan điểm, lập trường, vấn đề Biển Đông, tranh chấp trên biển