Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quy hoạch cán bô đoàn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Trung ương Đoàn giám sát tại huyện Cần Giuộc

Trung ương Đoàn giám sát tại huyện Cần Giuộc 

Cập Nhật 02/05/2019

Đoàn giám sát Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có cuộc giám sát tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn TNCS HCM theo Quyết định 289-QĐ/TW.

Tag: Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn giám sát tại huyện Cần Giuộc, Vũ Tiến Tiệp, quy hoạch cán bô đoàn, long an, cần giuộc, Quyết định 289-QĐ/TW

Quy hoạch xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương là cần thiết

Quy hoạch xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương là cần thiết 

Cập Nhật 08/05/2018

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên chia sẻ: Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương là việc làm cần thiết nhằm kiểm soát số lượng, chất lượng các công trình...

Tag: Tượng đài, Quốc tổ Hùng Vương, Quy hoạch, Xây dựng tượng đài, Tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Long An

Cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn công tác về công tác cán bộ

Cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn công tác về công tác cán bộ 

Cập Nhật 08/12/2017

Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về kết quả kiểm tra của năm Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020...

Tag: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Luân chuyển cán bộ, Tổ chức Đảng, long an

Đảng bộ tỉnh Long An làm tốt công tác quy hoạch cán bộ

Đảng bộ tỉnh Long An làm tốt công tác quy hoạch cán bộ 

Cập Nhật 13/10/2016

Ngày 1/11/2011, Tỉnh ủy Long An (khóa IX) ban hành Quyết định số 279-QĐ/TU về việc ban hành Đề án công tác cán bộ giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

Tag: đảng bộ tỉnh long an, công tác quy hoạch cán bộ, tỉnh ủy long an, báo long an, tin tức long an

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở Tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở Tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong? 

Cập Nhật 21/04/2016

“Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Tag: Lê Quốc Phong, trúng cử, Bí thư thứ nhất, TW Đoàn, Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư tỉnh ủy, Nghệ An, kỳ vọng, báo long an

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở 

Cập Nhật 10/08/2015

Để nâng cao chất lượng phong trào Công đoàn trong cơ chế kinh tế mới, đòi hỏi phải thay đổi về cách nhìn và cách triển khai công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo và lựa chọn cho tổ chức Công đoàn.

Tag: Nâng cao chất lượng, cán bộ, Công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn, chất lượng cán bộ công đoàn