Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quy hoạch cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 58

Quy hoạch những người xứng đáng 

Cập Nhật 10/08/2020

Việc quy hoạch cán bộ, đặc biệt là CB lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, đã được Đảng ta quan tâm chỉ đạo và được cấp ủy Đảng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Tag: quy hoạch cán bộ, Đảng ta quan tâm, cán bộ trẻ, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, long an

Chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ

Chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ 

Cập Nhật 03/01/2019

Trưởng ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng nắm chắc công tác cán bộ để tổ chức kiện toàn, đặc biệt chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ.

Tag: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác xây dựng đảng, Công tác cán bộ, Long An

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 

Cập Nhật 04/11/2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dân chủ công tâm khách quan, Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị, Long An

Thủ Thừa: Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thủ Thừa: Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập Nhật 17/11/2016

Sáng ngày 17/11, Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của bộ Chính trị.

Tag: quy hoạch cán bộ, thủ thừa, chỉ thị 05, bộ chính trị, tuyên giáo, huyện ủy thủ thừa, long an

Long An giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt

Long An giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt 

Cập Nhật 08/11/2016

Long An dự kiến giới thiệu nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 107 đồng chí, nguồn quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 24 đồng chí và nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm 39 đồng chí.

Tag: long an, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt, quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020 2025, hội nghị cán bộ chủ chốt

Kiến Tường giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Kiến Tường giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập Nhật 18/10/2016

Ngày 18/10, Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7 nhằm lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý (A1), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: hội nghị ban chấp hành đảng bộ, giới thiệu nguồn quy hoạch, quy hoạch cán bộ, kiến tường

Kiến Tường quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Kiến Tường quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập Nhật 13/10/2016

Sáng ngày 13/10, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: quy hoạch cán bộ, kiến tường, báo long an, tin tức long an

Đức Huệ lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đức Huệ lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập Nhật 13/10/2016

Dựa trên kết quả hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục lấy ý kiến trong Ban Chấp hành trước khi báo cáo về tỉnh để hoàn chỉnh quy hoạch A1 trong 10/2016

Tag: quy hoạch cán bộ, bỏ phiếu tín nhiệm, đức huệ, báo long an, tin tức long an

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên 

Cập Nhật 19/06/2016

Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Tag: tin tức long an, báo long an, thủ tướng nguyễn xuân phúc, làm việc với ban chỉ đạo tây nguyên, công tác đào tạo quy hoạch cán bộ

Chú trọng tuyển chọn, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực

Chú trọng tuyển chọn, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực 

Cập Nhật 10/06/2016

Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 258-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về việc tuyển chọn cán bộ trẻ có năng lực.

Tag: tin tức long an, báo long an, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chú trọng tuyển chọn quy hoạch cán bộ trẻ, đảng ủy quân khu 7, lực lượng vũ trang, cán bộ trẻ ưu tú