Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quyết liệt của người đứng đầu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 04/09/2020

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quyết tâm chính trị là yếu tố quan trọng, nhưng nếu không có sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu thì quyết tâm chính trị không thể thành hiện thực.

Tag: Chống Tham Nhũng, Đảng Cộng Sản, Tạp Chí Cộng Sản, Ban Nội Chính Trung Ương, long an

Học Bác, lòng ta trong sáng hơn 

Cập Nhật 23/08/2019

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vai trò của người đứng đầu là nhân tố đặc biệt quan trọng vừa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vừa gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể.

Tag: Học Bác lòng ta trong sáng hơn, chỉ thị 05, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Long An

Quyết liệt ngăn chặn, xử lý dịch tả heo châu Phi 

Cập Nhật 19/06/2019

Dịch bệnh đã xuất hiện trên địa bàn, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong điều hành chống dịch.

Tag: Quyết liệt ngăn chặn, xử lý dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo châu Phi, Long An

Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 

Cập Nhật 09/04/2019

Năm 2019 sẽ là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nên các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bất cập để thực hiện nghiêm túc,...

Tag: bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, dự án đầu tư, phê duyệt, chi trả, mất an ninh trật tự, ngai đụng chạm, sự đồng thuận của người dân, Long An

Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu 

Cập Nhật 06/04/2018

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế, theo Bí thư Tỉnh ủy, có nguyên nhân chủ quan thuộc về vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Tag: Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu, người đứng đầu, long an

Bị cáo Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu

Bị cáo Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu 

Cập Nhật 09/01/2018

"Do sức ép tiến độ, trong chỉ đạo của bị cáo có lúc nóng vội, quá quyết liệt dẫn đến có lúc vi phạm quy trình, thủ tục. Bị cáo xin nhận trách nhiệm"

Tag: Đinh La Thăng, Vũ Hồng Chương, PVC, tham nhũng, cố ý làm trái, quản lý dự án, Long An

Chính phủ yêu cầu theo dõi chặt diễn biến của thị trường tiền tệ

Chính phủ yêu cầu theo dõi chặt diễn biến của thị trường tiền tệ 

Cập Nhật 09/12/2017

Trong tháng cuối năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất, đề cao vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tag: Tết Nguyên đán, BOT Cai Lậy, Bạo hành trẻ em, Phiên họp Chính phủ, Tết Mậu Tuất, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, Cổ phần hóa, Bộ Công Thương, Long An