Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "quyết tâm về đích nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 20

Nỗ lực về đích nông thôn mới đúng hẹn

Nỗ lực về đích nông thôn mới đúng hẹn 

Cập Nhật 24/11/2020

Với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong tỉnh Long An, nhiều địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Tag: về đích nông thôn mới, quyết tâm thực hiện, nhà nước và nhân dân cùng làm, sản xuất nông sản, hệ thống giao thông, Đồng Tháp Mười, Long An

Mỹ Phú về đích nông thôn mới

Mỹ Phú về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 10/07/2020

Sau gần 10 năm quyết tâm và nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Phú về đích nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Tag: nông thôn mới, mỹ phú, thủ thừa, long an, mỹ phú đạt nông thôn mới, về đích nông thôn mới, xã nông thôn mới

Đức Tân tăng tốc về đích nông thôn mới

Đức Tân tăng tốc về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 28/05/2019

Nghị quyết Đảng ủy xã Đức Tân, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là phấn đấu về đích xã văn hóa, nông thôn mới. Vì vậy, ngay từ đầu năm, xã tiến hành rà soát các tiêu chí, tập trung củng cố và nâng chất để không phải “lỡ hẹn”.

Tag: Đức Tân, tăng tốc về đích nông thôn mới, nông thôn mới, Long An

Nỗ lực về đích nông thôn mới

Nỗ lực về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 16/04/2019

Năm 2019, toàn tỉnh có 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, những địa phương này đang quyết tâm thực hiện để về đích đúng hẹn.

Tag: Nỗ lực về đích nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, nhựa hóa, Long An

Vĩnh Châu B về đích nông thôn mới

Vĩnh Châu B về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 26/03/2019

Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân, sau 6 năm thực hiện đến nay, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tag: Vĩnh Châu B, về đích nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, Long An

Tân Bửu: Quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Tân Bửu: Quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình 

Cập Nhật 12/03/2019

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức đạt 16/19 tiêu chí.

Tag: Tân Bửu, Quyết tâm về đích nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, cầu bêtông, Long An

Bình Trinh Đông về đích nông thôn mới

Bình Trinh Đông về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 19/02/2019

Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới...

Tag: Bình Trinh Đông, về đích nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, Long An

Năm 2017: Nhiều xã quyết tâm về đích nông thôn mới

Năm 2017: Nhiều xã quyết tâm về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 03/05/2017

Năm 2017, tỉnh Long An chọn 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là Hướng Thọ Phú, Lạc Tấn, Mỹ Bình, Thanh Phú Long, Vĩnh Công, Long An, Tân Ân và Hòa Khánh Tây. Các địa phương này đang nỗ lực về đích theo kế hoạch.

Tag: nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, long an

Vĩnh Châu B quyết tâm về đích nông thôn mới

Vĩnh Châu B quyết tâm về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 21/02/2017

Đến nay, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mới hoàn thành 13/19 tiêu chí. Năm 2017, Đảng bộ, xã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm về đích NTM.

Tag: Vĩnh Châu B, quyết tâm về đích nông thôn mới, nông thôn mới, đường giao thông, cơ sở vật chất, phát triển nông nghiệp, hệ thống kênh mương

Hướng Thọ Phú “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới

Hướng Thọ Phú “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 07/02/2017

Nghị quyết Đảng ủy xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi xã nông thôn mới vào năm 2016. Mặc dù nỗ lực hết sức nhưng đến nay, xã chỉ đạt 18/19 tiêu chí, đành “lỡ hẹn” về đích nông thôn mới.

Tag: hướng thọ phú, nông thôn mới, lỡ hẹn, tp.tân an, long an