Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "ra quân thực hiện cuộc vận động"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49

Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49 

Cập Nhật 22/07/2016

Trọng tâm của cuộc họp SOM là chuẩn bị chương trình nghị sự, chương trình hoạt động và văn kiện cho AMM-49 cùng các hội nghị liên quan.

Tag: som, nội dung quan trọng của amm-49, asean và trung quốc ra tuyen bố về việc thực hiện doc, hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean, vai trò trung tâm của asean, báo long an

Long An: Ra quân thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020

Long An: Ra quân thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 

Cập Nhật 24/05/2016

Ban An toàn giao thông tỉnh Long An tổ chức lễ ra quân thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020.

Tag: tin tức long an, báo long an, văn hóa giao thông, bình yên sông nước, ra quân thực hiện cuộc vận động, thủ thừa, ban an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông đường thủy