Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "sự nghiệp phát triển"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 278

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 18/09/2020

Nhờ triển khai hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công tác giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao.

Tag: công tác dân vận, Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ƯDCNC, giảm nghèo, Long Trạch, Long An, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Cập Nhật 09/06/2020

Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tag: Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Công Nghiệp Văn Hóa, Văn Hóa Việt Nam, Long An

Ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc

Ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc 

Cập Nhật 31/05/2020

Sự phát triển vượt bậc của ngành nông nghiệp có sự đóng góp của khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, trong đó tập trung chính vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tag: Ngành Nông Nghiệp, Ứng Dụng Công Nghệ Cao, Sản Phẩm Nông Nghiệp, Thành Tựu Khoa Học, long an

Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước

Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước 

Cập Nhật 26/12/2019

Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2019 và Ngày DS Việt Nam 26/12 có chủ đề “Đồng hành cùng sự nghiệp DS và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”.

Tag: sự nghiệp dân số, Tháng hành động Quốc gia về dân số, DS, Ngày DS Việt Nam, Đồng hành cùng sự nghiệp DS, phát triển vì sự phồn vinh của đất nước, Long An

Chìa khóa cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp

Chìa khóa cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp 

Cập Nhật 08/05/2019

Trong quá trình phát triển, mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hóa riêng, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Đó chính là chất keo gắn kết tập thể tạo nên sự đoàn kết, đồng lòng...

Tag: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững, doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, Long An

Tín hiệu vui trong phát triển công nghiệp

Tín hiệu vui trong phát triển công nghiệp 

Cập Nhật 08/08/2018

Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút nhiều dự án, tạo tín hiệu tích cực đối với sản xuất công nghiệp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh Long An.

Tag: Tín hiệu vui trong phát triển công nghiệp, phát triển công nghiệp, doanh nghiệp, đầu tư sản xuất, Long An

Thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

Cập Nhật 15/11/2016

Giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng, là chìa khóa, động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Do đó, phát triển sự nghiệp GD&ĐT được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt.

Tag: phát triển sự nghiệp giáo dục, trường đạt chuẩn, những điển hình tiêu biểu, thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục, long an

Liên kết để phát triển nông nghiệp và cùng…thắng

Liên kết để phát triển nông nghiệp và cùng…thắng 

Cập Nhật 23/10/2016

Theo nhiều chuyên gia, nông nghiệp Việt Nam muốn phát huy tiềm năng để phát triển bền vững, rất cần sự liên kết giữa các bên tham gia làm nông nghiệp.

Tag: liên kết để phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, báo long an, tin tức long an

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“ 

Cập Nhật 10/06/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.

Tag: tin tức long an, báo long an, thủ tướng nguyễn xuân phúc, doanh nghiệp, báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển đất nước

Thành tựu 30 năm đổi mới

Thành tựu 30 năm đổi mới 

Cập Nhật 07/08/2015

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tag: giai đoạn lịch sử, sự nghiệp phát triển, Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa