Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tái cơ cấu ngành nông nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 124

Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Bài 2: Cơ hội và thách thức

Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Bài 2: Cơ hội và thách thức 

Cập Nhật 06/03/2019

Cách đây 5 năm, sau Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Tag: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thu hoạch nông sản, nông sản xuất khẩu, hiệu quả kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, trồng lúa, phát triển sản xuất, Long An

Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Bài 1: Đổi thay từ những cánh đồng

Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Bài 1: Đổi thay từ những cánh đồng 

Cập Nhật 05/03/2019

Cách đây 5 năm, sau Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Tag: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thu hoạch nông sản, nông sản xuất khẩu, hiệu quả kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, trồng lúa, phát triển sản xuất, Long An

Tân Trụ: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả

Tân Trụ: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả 

Cập Nhật 12/07/2018

Ngày 12/7, UBND huyện Tân Trụ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 và 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: Tân Trụ, Long An, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn mới, chăn nuôi

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo điều kiện phát triển sản xuất

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo điều kiện phát triển sản xuất 

Cập Nhật 14/06/2018

Ngày 14/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh làm việc với huyện Cần Giuộc về kết quả 5 năm triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tag: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Cần Giuộc, Long An

Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành: Bước đầu đạt kết quả khả quan

Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành: Bước đầu đạt kết quả khả quan 

Cập Nhật 22/06/2017

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả khả quan.

Tag: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, Long An

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững 

Cập Nhật 09/08/2016

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn, đi vào chiều sâu, toàn diện, bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là mục tiêu của tỉnh Long An phấn đấu đến năm 2020.

Tag: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, báo long an

Những tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Những tín hiệu vui từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Cập Nhật 19/07/2016

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Long An đã hoàn thành quy hoạch, đề án ngành hàng quan trọng giai đoạn 2010-2020.

Tag: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những tín hiệu vui, kinh tế nông nghiệp, long an, báo long an

Giải pháp đột phá thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Giải pháp đột phá thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Cập Nhật 11/07/2016

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải pháp đột phá thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tag: phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, long an, báo long an

Phát triển kinh tế hợp tác gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 23/09/2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long tổ chức hội thảo phát triển kinh tế hợp tác gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tag: phát triển, kinh tế hợp tác, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, HTX

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư 

Cập Nhật 08/06/2015

Sau hơn 1 năm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành, bước đầu rất khả quan, nhiều cây trồng chuyển đổi có hiệu quả kinh tế cao, thu nhập của nông dân tăng lên đáng kể...

Tag: Tái cơ cấu, ngành, Nông nghiệp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch, nguồn lực, đầu tư