Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tư tưởng Hồ Chí Minh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 306

Thường trực Ban Bí thư dự Hội thảo Quốc gia Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư dự Hội thảo Quốc gia Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 07/01/2021

Ông Trần Quốc Vượng khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh điều lệ đường lối, quan điểm của Đảng."

Tag: Thường trực Ban Bí thư, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch, Long An

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay?

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay? 

Cập Nhật 28/09/2020

Điều lệ Đảng quy định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...

Tag: Điều lệ Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, long an

Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục 

Cập Nhật 26/08/2020

Theo GS-TS Phạm Quang Trung, tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục là hệ thống quan điểm phong phú, sâu sắc và toàn diện, định hướng cho nền giáo dục Việt Nam phát triển và đạt nhiều thành tựu.

Tag: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Ngành Giáo Dục, Quản Lý Giáo Dục, Chất Lượng Giáo Dục, long an

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 18/05/2020

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tag: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Chỉ Thị 05, COVID-19, long an

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người! 

Cập Nhật 18/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng nền Cộng hoà Dân chủ Việt Nam, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam,..

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại, giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh, Long An

Hồ Chí Minh - Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Anh

Hồ Chí Minh - Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Anh 

Cập Nhật 12/05/2020

Không chỉ có ý nghĩa với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quãng thời gian 4 năm ở Anh của Nguyễn Tất Thành tạo tiền đề cho mối quan hệ hữu nghị giữa người dân Việt Nam và Anh ngày nay.

Tag: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Khách Sạn Drayton, CourtNewhaven, long an

Bộ đội Biên phòng Long An tôn vinh Điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ đội Biên phòng Long An tôn vinh Điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 28/05/2019

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Long An Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tag: bộ đội biên phòng long an, biên giới, long an, bộ đội cụ hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim 

Cập Nhật 27/05/2018

Ngày nay, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và giá trị thực tiễn.

Tag: Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân vận khéo, Giặc ngoại xâm, Thi đua yêu nước, Long an

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 24/03/2017

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc về vai trò của cán bộ. Người nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “Cán bộ làm sai chính sách” là do “không kịp huấn luyện cán bộ cho khắp”.

Tag: đổi mới đào tạo, học tập tư tưởng hồ chí minh, long an

Xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 06/10/2016

Nhìn lại lịch sử 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước ta từ chỗ bị xóa tên trên bản đồ thế giới trở thành một dân tộc tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tag: xây dựng con người theo tư tưởng hồ chí minh, tư tưởng hồ chí minh, học tập làm theo lời bác, báo long an