Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tư tưởng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3474

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay?

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay? 

Cập Nhật 28/09/2020

Điều lệ Đảng quy định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...

Tag: Điều lệ Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, long an

Phát huy hiệu quả công tác tư tưởng 

Cập Nhật 28/08/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt”...

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư tưởng thông suốt, công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, long an

Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục

Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục 

Cập Nhật 26/08/2020

Theo GS-TS Phạm Quang Trung, tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục là hệ thống quan điểm phong phú, sâu sắc và toàn diện, định hướng cho nền giáo dục Việt Nam phát triển và đạt nhiều thành tựu.

Tag: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Ngành Giáo Dục, Quản Lý Giáo Dục, Chất Lượng Giáo Dục, long an

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người 

Cập Nhật 31/07/2020

Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.

Tag: Công tác tuyên giáo, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổ Quốc, tuyên giáo, long an

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Giải pháp nào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? 

Cập Nhật 20/07/2020

Hiện nay, có 6 loại quan điểm sai trái, thù địch nổi lên: Loại tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với biểu hiện rất đa dạng;...

Tag: quan điểm sai trái, thù địch, nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng - trách nhiệm của đảng viên 

Cập Nhật 13/07/2020

Hiện nay, các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam với những thủ đoạn rất tinh vi, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tag: thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam, thủ đoạn, nền tảng tư tưởng của Đảng, long an

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giới trẻ 

Cập Nhật 28/05/2020

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tag: Nghị quyết 35-NQ/TW, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Long An

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 

Cập Nhật 18/05/2020

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh...

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Bình Minh, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, long an

Cần Đước: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần Đước: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 18/05/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng mệnh lệnh của trái tim, bằng những việc làm thiết thực,...

Tag: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, huyện Cần Đước, Chỉ thị 05, Bộ chính trị, long an

Quí IV-2017, công tác chính trị, tư tưởng ổn định

Quí IV-2017, công tác chính trị, tư tưởng ổn định 

Cập Nhật 08/01/2018

Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị giao ban tư tưởng và dư luận xã hội quí IV-2017. Trong quí, các mặt công tác chính trị, tư tưởng được Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tag: công tác chính trị, tư tưởng, giao ban tư tưởng và dư luận xã hội, Long An