Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 14/11/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho cán bộ tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tag: xây dựng nông thôn mới. tập huấn xây dựng nông thôn mới, Long An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 21/11/2017

Ngày 21/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

Tag: nông thôn mới, tập huấn, xây dựng nông thôn mới, Long An

Vốn vay chính sách gắn kết cơ sở Đoàn với thanh niên

Vốn vay chính sách gắn kết cơ sở Đoàn với thanh niên 

Cập Nhật 08/09/2017

Ngày 07/9, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2017 cho 250 bí thư, phó bí thư tổ chức cơ sở Đoàn.

Tag: Vốn vay chính sách, nông thôn mới, công tác quản lý vốn vay ủy thác, thanh niên, Long An

Bế mạc lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

Bế mạc lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09/10/2015

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam tại tỉnh Long An.

Tag: Bế mạc lớp tập huấn, tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới, khu vực phía Nam