Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "từ chương trình nông thôn mới"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 70

Giao thông nông thôn nhiều thay đổi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Giao thông nông thôn nhiều thay đổi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 24/09/2019

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại.

Tag: Giao thông nông thôn, nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm, chương trình mục tiêu quốc gia, mạng lưới giao thông, kết cấu hạ tầng, Long An

Phước Đông: Đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Phước Đông: Đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 31/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước về “Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020”.

Tag: Đổi mới, chương trình, xây dựng nông thôn mới

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/01/2019

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cần Đước triển khai thực hiện tích cực, chủ động, từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tag: Cần Đước, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, Long An

Sức bật nông thôn mới

Sức bật nông thôn mới 

Cập Nhật 30/10/2018

Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào rộng lớn, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đẹp hơn...

Tag: Sức bật nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, Long An

Vĩnh Hưng tập trung xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hưng tập trung xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 11/09/2018

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Hưng triển khai thực hiện tích cực, chủ động, từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình có chuyển biến rõ rệt...

Tag: Vĩnh Hưng, xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, nước hợp vệ sinh, lao động nông thôn, Long An

Châu Thành: Đường đến huyện nông thôn mới không còn xa!

Châu Thành: Đường đến huyện nông thôn mới không còn xa! 

Cập Nhật 01/08/2018

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân huyện Châu Thành từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tag: Châu Thành, Đường đến huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới, nhựa hóa, bêtông hóa, Long An

Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 19/10/2016

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An khởi đầu với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu và yếu.

Tag: nông thôn mới, tân hưng, báo long an

Đức Hòa: trên 956 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đức Hòa: trên 956 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 13/01/2016

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, huyện Đức Hòa đã thực hiện các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng với tổng số tiền 956 tỷ 287 triệu đồng.

Tag: đức hòa xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới đức hòa

Cần Đước: Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Cần Đước: Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 30/11/2015

Huyện Cần Đước có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 15-17 tiêu chí và 6 xã đạt từ 13-14 tiêu chí.

Tag: Cần Đước, nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới

4 năm xây dựng nông thôn mới

4 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 26/05/2015

Chương trình số 10-CTR/TU, ngày 2-11-2011 về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới là một trong 4 chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

Tag: nông thôn mới, Chủ tịch nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh